Академія інноваційного розвитку освіти

Розвиток емоційного інтелекту у дітей та підлітків

Розвиток емоційного інтелекту у дітей та підлітків

Спікер: Магдисюк Людмила Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології та психодіагностики Волинського національного університету імені Лесі Українки, арттерапевт, практичний психолог, базовий тренер з ППТ, членкиня Волинського обласного ГО «Еліпс» (еклектика лікарів і психологів), членкиня Асоціації політичних психологів України, членкиня Української асоціації сімейних психологів, членкиня Асоціації правозахисників Волинської області. Сертифікований тренер за програмою підготовки «Арттерапія в роботі психолога з дітьми та дорослими», «Сімейна психологія та психотерапія», «Казкотерапія в психологічному консультуванні дітей та дорослих», «Школа тренерської майстерності», «Основи дитячої та підліткової психотерапії».

Актуальність: Актуальність програми зумовлена специфікою організації освітнього процесу та новими умовами, що висуває сьогодні суспільство до керівників шкіл, психологів та педагогічних працівників. Успіх людини, уміння будувати соціальні зв’язки і досягати поставлених цілей безпосередньо залежать від його емоційного інтелекту. Емоційний інтелект визначається як здатність людини до усвідомлення, прийняття та управління емоційними станами і почуттями як власними, так і інших людей, що формуються протягом життя людини у спілкуванні та професійній діяльності. Рівень емоційного інтелекту є важливим засобом успішної самореалізації особистості. Високий емоційний інтелект допомагає збалансувати емоції і розум, відчути внутрішню свободу та відповідальність, усвідомити власні потреби і мотиви поведінки, рівновагу, а також скорегувати стратегію власного життя.

Мета програми вебінару: 

 • сприяти розкриттю і вдосконаленню якостей, які допоможуть досягти успіху в особистісній сфері дітей та підлітків
 • навчити розпізнавати власні емоційні стани і стани інших людей
 • сприяти поліпшенню взаємин в особистісній і професійній сферах через усвідомлення і управління своїми емоціями

Освітні завдання програми вебінару: здійснювати саморегуляцію емоційного стану у професійній діяльності та кризових ситуаціях, організовувати ефективну взаємодію учасників освітнього процесу.

Навчальні заняття за програмою проходять у формі тренінгів/вебінарів.

Цільова група: методисти, науковці, психологи, тьютори, вихователі, вчителі, управлінці, класні керівники, практичні психологи, соціальні педагоги, державних службовців, які працюють з дітьми дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку, а також для дорослих. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та формальної освіти.

 Програмні результати навчання:

Знання:

 • Теоретичні знання про емоційний інтелект та особистісне зростання
 • Знання про техніки управління власними емоціями та підвищення самоусвідомлення дітей та підлітків

Уміння (навички):

 • вміння відпрацювання навичок емоційної обізнаності
 • розвинути навички впливу на емоційний стан іншої людини.
 • навчити технікам роботи зі стресом, навчити створювати внутрішній комфорт в будь-яких ситуаціях.
 • формування, розвиток і вдосконалення комунікативних навичок, емоційно-вольової саморегуляції поведінки.
 • розвиток позитивної Я-концепції.

Установки до:

 • інноваційності
 • творчості
 • креативності
 • професійного самовдосконалення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Чотири складові емоційної компетентності: самоусвідомлення; саморегуляція; розшифровка емоцій партнера; управління відносинами.
 2. Емоційна і раціональна складові при прийнятті рішення;
 3. Техніки управління власними емоціями та підвищення самоусвідомлення дітей та підлітків;
 4. Психологічні методи та методики збереження та зміцнення професійного здоров’я.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


Документи ТОВ «Академія Інноваційного розвитку освіти» (сертифікати, свідоцтва тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, зараховуються у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару про підвищення кваліфікації (3 год, кредит ЄКТС – 0,1).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн

 

 

 

Skip to toolbar