Академія інноваційного розвитку освіти

Професійна мобільність педагога

Професійна мобільність педагога

Актуальність: Відповідно до Концепції модернізації української освіти, основна мета професійної освіти – підготовка кваліфікованого фахівця відповідного рівня й профілю, конкурентоздатного на ринку праці, компетентного, відповідального, такого, що вільно володіє своєю професією, і орієнтованого в суміжних галузях діяльності, здатного до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готового до постійного професійного зростання, соціально-професійної мобільності. Суспільству потрібен педагог, який працює у форматі творчих пошуків, що ґрунтується на здобутках традиційної методики і містять інноваційні елементи.

Мета: формувати сприятливий психологічний клімат; знайти подібності в учасників групи для поліпшення взаємодії між ними; розвивати вміння працювати в команді, комунікативні навички педагогів; налаштувати на удачу, добро, успіх; сприяти професійній мобільності педагогів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Вступ
 2. Вправа-очікування «Кишені»
 3. Вправа-асоціація «Хто я?»
 4. Вправа «Вибери партнера»
 5. Мозковий штурм «Мобільність педагога»
 6. Інформаційне повідомлення «Мобільність педагога»
 7. Тест «Самооцінка рівня рефлексії»
 8. Вправа «Склянка води»
 9. Вправа «Рюкзак, м’ясорубка, кошик»
 10. Рефлексія

Під час  тренінгу учасники отримають практичні та теоретичні уміння та навички:

 • працювати у команді;
 • користуватися креативними навичками в організації освітнього процесу;
 • використовувати професійну мобільність при здійснені комунікації в професійній діяльності.

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин (3 год).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

 

Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND    

 

Skip to toolbar