Академія інноваційного розвитку освіти

Педагогіка Фребеля – практичне натхнення

Педагогіка Фребеля – практичне натхнення

Розробниця освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: Замелюк Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти “Луцький педагогічний коледж”.

Актуальність: Інтеграція педагогічних ідей Ф. Фребеля у сучасну дошкільну освіту України та його ігрового набору «Дари» дозволила розширити можливості сприяння розвитку фізичних, інтелектуальних і індивідуальних якостей дітей, оскільки, робота з цим комплектом створює умови для організації спільної діяльності дорослого й дитини та самостійно-ігрової, продуктивної і пізнавально-дослідницької діяльності дошкільників. Використання «Дарів Фребеля» передбачає регулювання діяльності дітей для дотримання ними режиму, формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, що сприяють зміцненню їхнього здоров’я, стимулювання чутливості і рухової активності дітей, сенсорно-перцептивних процесів (оздоровчий напрям), що забезпечують соціальне формування особистостей, виховання їх з урахуванням особистісних факторів, розвиток у дітей творчих здібностей, корекцію пізнавальних процесів (уваги, пам’яті, асоціативності і гнучкості мислення, словникового запасу мови, уяви), виховання вміння висловлювати свої емоції. Розвиток і коригування зорових, слухових і тактильних відчуттів (виховний напрям); забезпечує засвоєння дітьми систематизованих знань; формування сенсомоторних умінь і навичок; розвиток моторних здібностей, передбачаючи, в першу чергу, формування звичок до активної діяльності, інтересу і потреби в удосконаленні сенсорних навичок дитини, впровадження в практику нетрадиційних методів і прийомів, формування уявлень про навколишній світ (освітній напрям).

Мета програми: Проаналізувати дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи щодо ігрової діяльності дітей дошкільного віку. Розкрити необхідність використання «Дарів Фребеля» для удосконалення роботи з дітьми дошкільного віку.

Освітні завдання програми: розвивати уміння аналізувати теортетико-практичні аспекти щодо ігрової діяльності дітей дошкільного віку; самоудосконалювати та опановувати знання у практичному вправлянні використання «Дарів Фребеля».

Цільова група: методисти, науковці, психологи, тьютори, вихователі, вчителі, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

 Програмні результати навчання:

Знання:

 • Теоретичні знання про «Дари Фребеля»
 • Знання про ігрову діяльність дитини

Уміння (навички):

Практичні навички щодо того як розвивати дитину дошкільного віку в освітньому середовищі закладу дошкільної освіти; створення сприятливих умов для розумового, морального, емоційного і фізичного розвитку дитини; сприяти всебічному розвитку особистості дитини засобами «Дарів Фребеля».

Установки до:

 • інноваційності
 • творчості
 • креативності
 • професійного самовдосконалення.

Тематичний план

 1. «ДАРИ ФРЕБЕЛЯ»: психолого-педагогічний аспект.
 2. Система Фребеля.
 3. Особливості розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку з «Дарами Фребеля».
 4. Ігри з «Дарами Фребеля».

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат про підвищення кваліфікації, в якому зазначається кількість академічних годин (3 год, 0,1 кредит ЄКТС).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів

 

Skip to toolbar