Академія інноваційного розвитку освіти

Особливості застосування арттерапевтичних технік в роботі з дітьми та підлітками

Особливості застосування арттерапевтичних технік в роботі з дітьми та підлітками

Спікер: Магдисюк Людмила Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології та психодіагностики Волинського національного університету імені Лесі Українки, арттерапевт, практичний психолог, базовий тренер з ППТ, членкиня Волинського обласного ГО «Еліпс» (еклектика лікарів і психологів), членкиня Асоціації політичних психологів України, членкиня Української асоціації сімейних психологів, членкиня Асоціації правозахисників Волинської області. Сертифікований тренер за програмою підготовки «Арттерапія в роботі психолога з дітьми та дорослими», «Сімейна психологія та психотерапія», «Казкотерапія в психологічному консультуванні дітей та дорослих», «Школа тренерської майстерності», «Основи дитячої та підліткової психотерапії».

Актуальність програми зумовлена специфікою організації освітнього процесу та новими умовами, що висуває сьогодні суспільство до керівників шкіл, психологів, педагогічних працівників та батьків. Мистецтво невидимий місток, що поєднує два протилежні світи: світ фантазії та реальності. Часто таємні бажання, підсвідомі почуття та емоції легше викласти у творчості, ніж виразити у словесній формі. Тому останнім часом великої популярності набуває метод лікування за допомогою художньої творчості, або арттерапія. Арттерапія відкриває простір для творчих пошуків психолога, педагога, адже сприйняття і переробка образної інформації мають рівнозначну цінність і доповнюють одна одну. Методи арттерапії допомагають формувати особистість, її світогляд, життєві стратегії та сценарії, навчаючи людину бути творцем власного життя. Вебінар передбачає групову дискусію, арттерапію, казкотерапію, вправи, рольові ігри, техніки, малюнкові методики, вправи-релаксації. 

Мета програми вебінару: ознайомити з видами, основними методами арттерапії та використання їх у роботі психолога, педагога, вихователя з дітьми та підлітками; розвивати у дітей фантазію, творчість. 

Освітні завдання програми: 

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • формування, розвиток і вдосконалення творчих, комунікативних навичок; 
 • здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
 • здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Цільова група: методисти, науковці, психологи, тьютори, вихователі, вчителі, управлінці, класні керівники, практичні психологи, соціальні педагоги, які працюють з дітьми дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку, а також для дорослих. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та формальної освіти.

Програмні результати навчання:

Знання:

 • про види та завдання артерапії;
 • про основні форми та техніки арттерапії;
 • про артерапевтичні вправи та техніки;
 • про психологію кольору;
 • про структуру арттерапевтичного заняття

Уміння (навички):

 • вміння використовувати психологічні методи та техніки при створенні та проведенні арттерапевтичного заняття
 • навички оволодіння технікам арттерапії
 • розвиток позитивної Я-концепції

Установки до:

 • професійного самовдосконалення
 • творчості
 • креативності
 • інноваційності.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Види арттерапії.
 2. Основні форми та техніки арттерапії.
 3. Завдання арттерапії.
 4. Структура арттерапевтичного заняття.
 5. Психологія кольору.
 6. Алгоритм складання психотерапевтичної казки.
 7. Арттерапевтичні вправи та техніки.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


Документи ТОВ «Академія Інноваційного розвитку освіти» (сертифікати, свідоцтва тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, зараховуються у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару про підвищення кваліфікації (3 год, кредит ЄКТС – 0,1).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн

     

Skip to toolbar