Академія інноваційного розвитку освіти

Мовленнєва компетенція як невід’ємна складова фаховості спеціаліста

Мовленнєва компетенція – вміння адекватно та усвідомлено використовувати мову у різноманітних ситуаціях спілкування, дотримуватися мовних норм на різних її  рівнях. Важливо доречно використовувати мовні та позамовні засоби (міміку, жести, інтонацію, рухи, дистанцію) виразності мовлення для продуктивної комунікації. Викладачі, медичні працівники мають бути носієми мовної культури в професійній діяльності.

Ціль тренінгу: з’ясувати складові мовленнєвої компетенції; вдосконалити знання про мову та навички комунікації в професійній діяльності.

Під час тренінгу учасники дізнаються про:

  • основні положення Закону про функціонування української мови як державної; 
  • норми української мови;
  • особливості нової редакції українського правопису;
  • застосування української мови за професійним спрямуванням;
  • сучасні онлайн-ресурси для вивчення української мови та підвищення рівня володіння нею.

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar