Академія інноваційного розвитку освіти

Конструювання тестових завдань для діагностики навчальних досягнень учнів за таксономією Блума

Мета: ознайомити учасників з загальними положеннями теорії тестування; з таксономією Блума щодо класифікації цілей навчання; видами тестових завдань, алгоритмом конструювання тестів-сходів навчальних досягнень  учнів з метою об’єктивності оцінювання.

 План

 1. Генезис формування тесту як інструменту оцінювання.
 2. Понятійний апарат.
 3. Функції тесту.
 4. Класифікація тестів.
 5. Таксономі Блума.
 6. Структура тесту.
 7. Конструювання тесту.

 Слухачі отримають такі компетентності:

 • Знання про теоретичні засади тестів у контексті науки і практики;
 • Розуміння рівня складності тестових завдань;
 • Уміння конструювати тестові завдання відкритого та закритого типу;
 • Здатність аналізувати типові помилки у тестах інших педагогів;
 • Передбачати використання механізмів для об’єктивного оцінювання.

За участь у скайп-тренінгу ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин.
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

 

Оплатити онлайн

Skip to toolbar