Академія інноваційного розвитку освіти

Комунікативна мобільність майбутнього педагога-вихователя

Комунікативна мобільність майбутнього педагога-вихователя

Розробниця освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Замелюк Марія Іванівнакандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти “Луцький педагогічний коледж”.

Актуальність: Сучасне суспільство відчуває потребу в особистості, що відрізняється такими якостями, як високий рівень комунікативної компетентності, самостійність, незалежність суджень, які поєднуються з повагою до думки інших людей. Успішна комунікативна діяльність сприяє формуванню особистості. Педагогічна комунікація в освітньому середовищі закладу дошкільної освіти координує цілеспрямовані, практичні дії її учасників, особливістю цих взаємодій між суб’єктами процесу комунікації  є  те,  що  ця  взаємодія  здійснюється опосередковано, через   спілкування.

Комунікативна мобільність майбутніх вихователів – це  інтегративна  особистісна  якість вихователя,    що    характеризується    здатністю ефективно  адаптуватися до  постійно  мінливих  умов комунікативної  діяльності  в  закладі  дошкільної освіти.

Мета програми: розкрити значення комунікативної мобільності майбутнього педагога-вихователя, проаналізувати шляхи розвитку комунікативної мобільності майбутніх спеціалістів в освітньому процесі закладу вищої освіти.

Освітні завдання програми: здійснювати збір та аналіз інформації у вирішенні поставленого завдання; уміння здійснювати рефлексивний аналіз процесу і отриманого результату.

Навчальні заняття за програмою проходять у формі тренінгів/вебінарів.

Навчально-методичне забезпечення програми представлено авторськими відеоматеріалами та навчальною літературою.

Програма складається з одного вебінару, який розраховано на 3 академічні години. Навчання педагогів відбувається за планом у вебінарній кімнаті на платформі Zoom.

Цільова група: методисти, науковці, психологи, тьютори, вихователі, вчителі, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

 Програмні результати навчання:

Знання:

 • Теоретичні про комунікативну мобільність майбутніх вихователів
 • Знання про здатність фахівця здійснювати якісне спілкування в різноманітних активностях, оперативності та рефлексивності особистості.

Уміння (навички):

 • Працювати в команді.
 • Використовувати сучасні інноваційні технології в організації освітнього процесу.
 • Використовувати творче мислення, увагу, уяву при здійснені комунікації в професійній діяльності.

Установки до:

 • Інноваційності.
 • Творчості.
 • Креативності.
 • Професійного самовдосконалення.

Тематичний план

 1. Розкриття понять «мобільність», «комунікація», «комунікативна мобільність».
 2. Чому комунікація важлива в професії вихователя?
 3. Чому спілкування між батьками та вихователем таке важливе?
 4. . Активізації спілкування у віртуальній мобільності

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат про підвищення кваліфікації, в якому зазначається кількість академічних годин (3 год, 0,1 кредит ЄКТС).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів

Skip to toolbar