Академія інноваційного розвитку освіти

Google Classroom – онлайн клас для ефективного навчання

Google Classroom – це інструмент, що зв’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, допомагає створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу або в режимі дистанційного навчання.

Завдяки платформи Classroom можна організувати проектну роботу, перевернуте навчання, дистанційне навчання. Уроки та домашні завдання можуть бути цікавими!

Учасники тренінгу ознайомляться з принципами функціонування Classroom, дізнаються про різні типи завдань, які можна створити в Classroom, навчаться працювати з різними сервісами Google та розроблять власний курс у Classroom.

Завдання навчального тренінгу:

  1. Дізнатися про основні сервіси Google та можливості їх використання при організації навчання.
  2. Навчитися розробляти власні курси у Classroom та організовувати спілкування учитель-учень, учень-учень.
  3. Розробити невеликий курс для учнів.

Учасники тренінгу:

  • навчаться використовувати сервіси Google для організації навчального процесу;
  • дізнаються про можливості Classroom;
  • навчаться розробляти власні курси у Classroom;
  • навчаться організовувати он-лайн спілкування, отримувати та оцінювати роботи учнів.

Слухач навчиться:
– створювати навчальний курс, використовуючи Google Classroom
– розробляти онлайн завдання для навчального курсу
– оцінювати завдання студентів та організовувати онлайн спілкування між викладачами та студентами


Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar