Академія інноваційного розвитку освіти

Емоційний інтелект та особистісне зростання

Цільова аудиторія: для вихователів, педагогів, класних керівників, практичних психологів і соціальних педагогів, державних службовців, які працюють з дітьми дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку, а також для дорослих.  

Анотація: Успіх людини, уміння будувати соціальні зв’язки і досягати поставлених цілей безпосередньо залежать від його емоційного інтелекту. Емоційний інтелект визначається як здатність людини до усвідомлення, прийняття та управління емоційними станами і почуттями як власними, так і інших людей, що формуються протягом життя людини у спілкуванні та професійній діяльності. Рівень емоційного інтелекту є важливим засобом успішної самореалізації особистості. Високий емоційний інтелект допомагає збалансувати емоції і розум, відчути внутрішню свободу та відповідальність, усвідомити власні потреби і мотиви поведінки, рівновагу, а також скорегувати стратегію власного життя. Передбачає групову дискусію, арт-терапію, казкотерапію, вправи, рольові ігри, техніки, малюнкові методики, вправи-релаксації, передбачає використання психологічних ігор, ділових ігор, рефлексії та обміну ролями, роботи в парах і групах.

Мета та завдання тренінгу/вебінару:

 • сприяти розкриттю і вдосконаленню якостей, які допоможуть досягти успіху в особистісній сфері.
 • навчити розпізнавати власні емоційні стани і стани інших людей.
 • сприяти поліпшенню взаємин в особистісній і професійній сферах через усвідомлення і управління своїми емоціями.
 • розвинути навички впливу на емоційний стан іншої людини.
 • навчити технікам роботи зі стресом, навчити створювати внутрішній комфорт в будь-яких ситуаціях.
 • формування, розвиток і вдосконалення комунікативних навичок, емоційно-вольової саморегуляції поведінки.
 • розвиток позитивної Я-концепції.

План тренінгу/вебінару:

 1. Чотири складові емоційної компетентності: Самоусвідомлення; Саморегуляція; Розшифровка емоцій партнера; Управління відносинами;
 2. Емоційна і раціональна складові при прийнятті рішення;
 3. Стереотипи, що заважають усвідомленню і вираженню емоцій;
 4. Відпрацювання навичок емоційної обізнаності: проведення емоційного самоаналізу;
 5. Техніки управління власними емоціями та підвищення самоусвідомлення;

Учасники тренінгу/вебінару дізнаються:

 • чотири складові емоційної компетентності: Самоусвідомлення; Саморегуляція; Розшифровка емоцій партнера; Управління відносинами;
 • емоційна і раціональна складові при прийнятті рішення;
 • стереотипи, що заважають усвідомленню і вираженню емоцій;
 • відпрацювання навичок емоційної обізнаності: проведення емоційного самоаналізу;
 • техніки управління власними емоціями та підвищення самоусвідомлення;
 • про психологічні методи та методики збереження та зміцнення професійного здоров’я;
 • як протистояти емоційному вигоранню.

Під час тренінгу/вебінару учасники отримали практичні та теоретичні уміння та навички:

 • вміння відпрацювання навичок емоційної обізнаності
 • користуватися техніками управління власними емоціями та підвищення самоусвідомлення
 • вміння використовувати психологічні методи та методики в роботі

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин.
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND

 

 

Skip to toolbar