Академія інноваційного розвитку освіти

Духовна культура як складова професійної самореалізації педагога

Духовна культура як складова професійної самореалізації педагога

Значення духовності особливо зростає у наш час, коли життя пропонує кожному численну кількість виборів, життєвих самовизначень у найрізноманітніших сферах людської діяльності і, що не менш важливо, — у виборі ціннісних орієнтирів, які визначають життєвий шлях особистості. Нами запропоновано тренінг професійної реалізації педагога через духовну культуру.

Структурно програму тренінгу поділено на 6 тем-блоків. До кожного блоку розроблені оригінальні завдання та модифіковано ті тренінгові вправи (наші й інших дослідників), які можна використати відповідно до поставленої мети. Ми використовуємо рольові та ділові ігри, міні-дискусії, вправи з тренінгу особистісного зростання, вправи із тілесно зорієнтованого тренінгу, психологічні ігри, психогімнастику (методи невербальної взаємодії, використання притч, мозкового штурму, дебатів, ажурної пилки, багатомірної матриці, веббінгу, лабіринту дій, динамічних пар, презентацій тощо.У процесі роботи тренінгових груп для виникнення духовних станів і почуттів використовуємо мультимедійні засоби, музику, живопис, поезію, фрагменти художніх і документальних фільмів, текстів, літературних і публіцистичних творів і т. ін.

Завдання тренінгу:
1.Діагностико-корекційна робота, яка дає змогу оцінити рівень
духовності особистості та сприяти його підвищенню.
2.Виокремлення релігійних цінностей як важливого чинника духовного становлення особистості.
3.Виокремлення релігійної свідомості як сутнісної складової духовності.
4.Підвищення духовної культури.

Учасники тренінгу дізнаються:
 про головні джерела розвитку духовної культури;
 як створювати особисту програму духовного вдосконалення;
 зрозуміють сутність духовності, духовної культури, духовних цінностей, духовних здібностей і їх роль у розвитку духовної культури;
 зможуть сформувати систему цінностей як основу духовного становлення особистості;
 як розвинути прагнення до постійного самовдосконалення.
 як сформувати екзистенційне «Я».

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND

Skip to toolbar