Академія інноваційного розвитку освіти

Антистрес-тренінг

Запропонований тренінг є засобом попередження виникнення професійного стресу, підвищення рівня стресостійкості, профілактики «емоційного вигорання» у педагогів, гармонізації їх особистості. Діяльність тренінгових груп спрямовується на реалізацію чотирьох «ес»: самопізнання → самоприйняття → саморозкриття → саморозвиток. Методи тренінгового навчання: групова дискусія, психомалюнки, розігрування рольових ситуацій, психологічні ігри і вправи, методи невербальної взаємодії, вправи-релаксації, використання притч та ін. Тренінг передбачає, з одного боку, мобілізацію особистісних і нервово-психічних ресурсів педагогів, а з іншого, – опанування ними психотехніками самовпливу. Тренінг сприяє збагаченню розумного способу життя, опануванню психологічними методиками збереження і зміцнення професійного здоров’я, антистресовими саногенними психотехнологіями, психотехнологіями самооздоровлення.

Завдання тренінгу:

– підвищення рівня стресостійкості як вміння знаходити власні ресурси у складних ситуаціях;

– розвиток рефлексії, вміння розпізнавати свій емоційний стан, мотиви поведінки, наслідки вчинків;

– позитивне сприймання себе і прийняття себе, своїх достоїнств і недоліків;

– усвідомлення власної цінності й унікальності, своїх здібностей і можливостей;

– розвиток позитивної Я-концепції;

– формування асертивної поведінки;

–формування саногенного мислення;

– активізація психологічних механізмів саморегуляції.

Учасники тренінгу дізнаються:

 • про ресурси стресостійкості особистості;
 • про стресменеджмент у педагогічній діяльності;
 • про конструктивні копінг-стратегії;
 • про психологічні методики збереження і зміцнення професійного здоров’я;
 • про антистресові саногенні психотехнології;
 • про психотехнології самооздоровлення;
 • про шляхи гармонізації особистості педагога;
 •  як конструктивно долати професійні труднощі без шкоди здоров’ю;
 •  як уникнути стресу у професійній діяльності;
 • як протистояти емоційному вигоранню;
 • як досягти професійного довголіття.

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar