Академія інноваційного розвитку освіти

Соціально-психологічний тренінг “Професійне і духовне зростання вчителя НУШ: глобальна компетентність, втілююча діалогічність, професійна креативність, особиста відповідальність, надихаюча майстерність.” Модуль 1. Глобальна компетентність і втілююча діалогічність

Тренінг спрямований на підтримку педагогів в професійному і духовному зростанні в процесі освітніх змін. Учасники ознайомляться з ментальними мапами та інтегруючими метафорами процесу зростання вчителя, невідворотними тенденціями глобальних змін, структурують рольовий простір, виростять квітку сутності вчителя, зустрінуться у втілюючому діалозі, пройдуть шлях від початківця до майстра.

Модуль. «Глобальна компетентність і втілююча діалогічність».

Дизайн модуля

Вхід в контакт – чутливе приєднання до ритму життя. Налаштування на співпрацю.

Крок перший. Глобальна компетентність як здатність жити в глобальному світі.

1.      Глобальні невідворотні технологічні тенденції розвитку світу.

2.      Аспекти глобальної компетентності:

–     управління спілкуванням та відносинами.

–     знання про глобальні зміни, проблеми і тенденції та зацікавленість у них.

–   відкритість та гнучкість стосується сприйнятливості до нових людей та ситуацій, різних точок зору та видів практики, а також їх розуміння.

–    емоційна сила та пружність (міць) стосується здатності належним чином мати справу з неясністю, змінами та викликами.

3.      Когнітивна складова компетентності. Метапізнання, метакогнітивні навички.

4.      Мотивація досягнень.

5.      Ставлення до процесу навчання і школи. Цілі досягнень.

6.      Ментальна мапа і метафора глобальної компетентності.

 

Крок другий. Втілююча діалогічність.

1.      Вхід в контакт – чутливе приєднання до ритму життя. Правила і спонтанність у спілкуванні

2.      Розвиток контакту – опора на досвід учасників тренінгу.

2.1.  Побудова ментальної карти діалогу: структура, енергія, процес, смисли, контекст(що? з ким? як? навіщо? результат?).

2.2.  Втілюючий діалог: ПІДЖИВЛЕННЯ, ВІДЗЕРКАЛЕННЯ, ВІЗАВІ.

 2.3.  Сходження до істини в діалозі.

3.      Вправи по усвідомленню діалогу і діалогічності.

3.1.  Трикутник цінностей людини в діалозі: пізнання – довіра – порядок. Спрямованість вправи: конфлікт цінностей і його вирішення.

3.2.  Квадрат цінності діалогу. Спрямованість вправи: побачити цінність і спроби знецінення діалогу.

3.3.    Діалог учасників освітнього процесу. Спрямованість вправи: пошук порозуміння.

4.      Вихід з контакту. Групова рефлексія.

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar