Академія інноваційного розвитку освіти

Розвиток критичного мислення в контексті вимог Нової української школи

Якщо Ви творчий вчитель, який бажає впроваджувати інновації на уроках та прагнете, щоб учні не просто запам’ятовували та відтворювали інформацію, а й сумнівалися, шукали аргументи та дискутували,приймали зважені рішення, вміли ставити запитання з метою одержання більше інформації або її перевірити, оцінювали надійність джерел інформації, виділяли важливу інформацію та обробляли її, розглядали проблеми з  різних точок зору та порівнювали різні позиції й підходи до їх вирішення, застосовували набуті навички в конкретних життєвих ситуаціях, висловлювали власну позицію, влучно обирали мовленнєві засоби для побудови висловлювань, приймали виважені рішення, були толерантними до думок інших, усебічно освіченими, здатними знайти вихід з будь – якої ситуації та зважитись на відповідне рішення, творили власну реальність, тоді варто ознайомитися з технологією розвитку критичного мислення. Саме дана технологія забезпечує умови щодо формування компетентної особистості із гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з ідеальними комунікативним здібностями.

Завдання навчального тренінгу:

1.     Створення умов щодо підвищення мотивації постійного самовдосконалення педагога у професійному полі;

2.     Підвищувати рівень самоосвітньої та творчої активності освітян;

3.     Формування вмінь упроваджувати технології, які рекомендовані для використання в Новій українській школі в освітню практику.

Учасники тренінгу дізнаються:

–         історію виникнення критичного мислення;

–         особливості організації та впровадження стратегій розвитку критичного мислення в освітньому процесі;

–         методики використання різних стратегій для  формування ключових компетентностей учня Нової української школи;

–         умови створення ефективного освітнього середовища, що спрямовані на  формування правильної комунікації у шкільній спільноті;

–        як організовувати освітній процес на основі компетентнісного підходу.


Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar