Академія інноваційного розвитку освіти

Розвиток духовної культури педагога

Соціальна цінність людини як особистості є тим вищою, чим глибше вона збагнула не тільки свої потенційні можливості, але й усвідомила необхідність їх втілення у життя, почуттями й розумом осягнула своє особливе призначення в житті у його співвіднесенні з неповторністю собі подібних. Лише духовно довершена людина при всій своїй індивідуальності здатна відчувати себе часткою інших, спроможна зрозуміти те, що тільки завдяки іншим, завдяки творенню добра для інших вона може якнайповніше розвинути й зреалізувати себе, осягнути сенс життя людського. Значення духовності особливо зростає у наш час, коли життя пропонує кожному численну кількість виборів, життєвих самовизначень у найрізноманітніших сферах людської діяльності і, що не менш важливо, у виборі ціннісних орієнтирів, які визначають життєвий шлях особистості. Нами запропоновано психологічний тренінг формування духовної культури особистості педагога. Структурно “Програму тренінгу розвитку духовної культури педагога” поділено на 6 тем-блоків. До кожного блоку розроблені оригінальні вправи та модифіковано ті тренінгові вправи (інших дослідників), які можна  використати відповідно до поставленої мети. Ми використовуємо рольові та ділові ігри, міні-дискусії, вправи з тренінгу особистісного зростання, вправи із тілесно зорієнтованого тренінгу.

Завдання навчального тренінгу:

1.Діагностико-корекційна робота, яка дає змогу оцінити рівень духовностіособистості та сприяти його підвищенню.

2.Виокремленнярелігійнихцінностей як важливогочинника духовного становленняособистості.

3.Виокремлення релігійної свідомості як сутнісної складової духовності.

4.Підвищення духовної культури.

Учасники тренінгу дізнаються:

  • про головні джерела розвитку духовної культури;
  • навчаться створювати особисту програму духовного вдосконалення;
  • зрозуміють сутність духовності, духовної культури, духовних цінностей, духовних здібностей і їх роль у розвитку духовної культури;
  • зможуть сформувати систему цінностей як основу духовного становлення особистості;
  • розвинуть прагнення до постійного самовдосконалення.
  •  сформують  екзистенційне “Я”.

 


Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar