Академія інноваційного розвитку освіти

Психологічна профілактика насилля в сім’ї

Психологічна профілактика насилля в сім’ї

Спікер: Магдисюк Людмила Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології та психодіагностики Волинського національного університету імені Лесі Українки, арттерапевт, практичний психолог, базовий тренер з ППТ, членкиня Волинського обласного ГО «Еліпс» (еклектика лікарів і психологів), членкиня Асоціації політичних психологів України, членкиня Української асоціації сімейних психологів, членкиня Асоціації правозахисників Волинської області. Сертифікований тренер за програмою підготовки «Арттерапія в роботі психолога з дітьми та дорослими», «Сімейна психологія та психотерапія», «Казкотерапія в психологічному консультуванні дітей та дорослих», «Школа тренерської майстерності», «Основи дитячої та підліткової психотерапії».

Актуальність: Актуальність програми зумовлена не лише у безпрецедентній кількості випадків такого насильства, але й у ставленні суспільства до цієї проблеми. Наприклад, за даними ООН, 29% українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, коли, наприклад, яскраво одягається і таким чином «подає» певні сигнали потенційним зловмисникам. Крім того, більшість переконана, що жертвами насильства можуть стати лише жінки та діти – як найбільш вразливі категорії, фінансово залежні від домашнього тирана. Це відповідає дійсності, проте останнім часом фіксується все більше звернень і від чоловіків, які потерпають від різного роду насильства. 

У програмі представлено основні теоретичні підходи до профілактики та корекції насильницьких дій з боку кривдника по відношенню до членів сім’ї. Розкрито суть теоретичних положень домашнього насильства над дітьми, жінками, визначені його психологічні та історико-культурні чинники. Визначаються основні напрямки психологічного супроводу у ситуації домашнього насильства, творча терапія у консультування особи, яка постраждала від домашнього насилля та терапія і консультування членів сімей, що стикнулися із проблемою домашнього насилля.

Вебінар передбачає групову дискусію, техніки, арттерапію, вправи, рольові ігри, техніки, вправи-релаксації. 

Мета програми: ознайомити з основними видами домашнього насилля; з психологічними особливостями осіб, що постраждали від домашнього насильства та осіб, що чинять насильство в родині; зі способами та методами профілактики та протидії домашньому насильству. 

Освітні завдання програми: 

оволодіння слухачами категоріально-термінологічним апаратом психології домашнього насилля;

– ознайомлення із особливостями різних видів насилля; 

– способами профілактики та захисту від насилля в сім’ї;

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

– формування, розвиток і вдосконалення творчих, комунікативних навичок; 

– здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Цільова група: науковці, практичні психологи, методисти, тьютори, вихователі, вчителі, управлінці, класні керівники, практичні психологи, соціальні педагоги, які працюють з дітьми дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку, а також для дорослих. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та формальної освіти.

Програмні результати навчання:

Знання:

 • про види домашнього насилля;
 • про психологічні особливості осіб, що постраждали від домашнього насильства та осіб, що чинять насильство в родині;
 • про способи та методи профілактики та протидії домашньому насильству
 • про вправи та техніки;
 • про структуру заняття.

Уміння (навички):

 • здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік;
 • уміння використовувати в роботі способи та методи профілактики та протидії домашньому насильству;
 • вміння використовувати психологічні методи та техніки при створенні та проведенні заняття;
 • розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях;
 • уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
 • розвиток позитивної Я-концепції.

Установки до:

 • професійного самовдосконалення
 • творчості
 • креативності
 • інноваційності.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Домашнє насильство як психологічний феномен. 
 2. Поняття та види насильства.
 3. Класифікація форм домашнього насильства.
 4. Психологічні портрет осіб, що вчиняють насильство та постраждалих від домашнього насильства в сім’ї.
 5. Особливості психологічного супроводу у ситуації домашнього насилля.
 6. Арттерапевтичні вправи та техніки.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


Документи ТОВ «Академія Інноваційного розвитку освіти» (сертифікати, свідоцтва тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, зараховуються у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару про підвищення кваліфікації (3 год, кредит ЄКТС – 0,1).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн

     

Skip to toolbar