Академія інноваційного розвитку освіти

Вплив казкотерапії на розвиток психічних властивостей дітей та підлітків

Вплив казкотерапії на розвиток психічних властивостей дітей та підлітків

Спікер: Магдисюк Людмила Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології та психодіагностики Волинського національного університету імені Лесі Українки, арттерапевт, практичний психолог, базовий тренер з ППТ, членкиня Волинського обласного ГО «Еліпс» (еклектика лікарів і психологів), членкиня Асоціації політичних психологів України, членкиня Української асоціації сімейних психологів, членкиня Асоціації правозахисників Волинської області. Сертифікований тренер за програмою підготовки «Арттерапія в роботі психолога з дітьми та дорослими», «Сімейна психологія та психотерапія», «Казкотерапія в психологічному консультуванні дітей та дорослих», «Школа тренерської майстерності», «Основи дитячої та підліткової психотерапії».

Актуальність: Актуальність програми зумовлена специфікою організації освітнього процесу та новими умовами, що висуває сьогодні суспільство до керівників шкіл, психологів та педагогічних працівників. Метою казкотерапії є підведення людини до усвідомлення своєї внутрішньої сутності, своєї єдності і неповторності, до відчуття гармонії із собою і світом. У процесі казкотерапії людина навчається сприймати себе такою, якою вона є, усвідомлювати себе й інших людей, кожного, як неповторну індивідуальність. Передбачає групову дискусію, арттерапію, казкотерапію, вправи, рольові ігри, техніки, малюнкові методики, вправи-релаксації, передбачає використання психологічних ігор, ділових ігор, рефлексії та обміну ролями, роботи в парах і групах.

Мета програми вебінару: 

– розвивати інтегровану діяльність дітей, у якій дії уявної ситуації пов′язані з реальним спілкуванням, спрямованим на самостійність, активність, творчість, регулювання дитиною власного емоційного стану.

– сприяти розкриттю і вдосконаленню якостей для пошуку ефективного способу вирішення життєвих проблем підлітків в особистісній та навчальній сфері.

– розвивати у дітей фантазію, творчість та засвоєння основних механізмів та навичок пошуку та прийняття рішень.

Освітні завдання програми вебінару: здійснювати саморегуляцію емоційного стану у навчальній діяльності та кризових ситуаціях, організовувати ефективну взаємодію учасників освітнього процесу.

Цільова група: методисти, науковці, психологи, тьютори, вихователі, вчителі, управлінці, класні керівники, практичні психологи, соціальні педагоги, державних службовців, які працюють з дітьми дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку, а також для дорослих. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та формальної освіти.

Програмні результати навчання:

Знання:

 • Теоретичні знання про чотири етапи розвитку казкотерапії, принципи та структуру казкотерапевтичного заняття
 • Знання про техніки використання казки в практичній роботі, як використовувати казкотерапію в поєднанні з іншими методами

 Уміння (навички):

 • вміння за допомогою казки передавати та навчати дитину необхідним моральним нормам і правилам поведінки
 • вміння використовувати у роботі казку для пошуку ефективного способу вирішення життєвих проблем дорослих
 • навички оволодіння технікам казкотерапії
 • формування, розвиток і вдосконалення комунікативних навичок
 • розвиток позитивної Я-концепції

Установки до:

 • професійного самовдосконалення
 • творчості
 • креативності
 • інноваційності.

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Казкотерапія як арттерапевтична техніка.
 2. Казкотерапія в психокорекційній роботі з дітьми та підлітками.
 3. Види казок. Принципи їх написання та застосування.
 4. Специфіка написання терапевтичної казки.
 5. Вправи та техніки казкотерапії.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


Документи ТОВ «Академія Інноваційного розвитку освіти» (сертифікати, свідоцтва тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, зараховуються у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару про підвищення кваліфікації (3 год, кредит ЄКТС – 0,1).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн

 

 

 

Skip to toolbar