Академія інноваційного розвитку освіти

Практичні аспекти формування та оцінювання безпечного середовища у системі внутрішнього забезпечення якості освіти

Якість загальної середньої освіти стала національним пріоритетом. Впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти зумовлює розвиток технології моделювання в управлінській діяльності. Ці навички отримують керівники та педагоги при розробці конкретних дій щодо забезпечення якості якогось напряму діяльності закладу освіти.

Сьогодні, зрозуміло, для кожного закладу освіти найважливішим є безпечне середовище, бо суспільство очікує від закладу освіти не тільки якості освітнього процесу, але й якості безпечного середовища. На сьогодні є розроблені методичні рекомендації МОН України щодо створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Однак, кожна школа може по-своєму будувати алгоритми та вибирати пріоритети. Тому пропонуємо навчитись будувати алгоритми, оцінювати самостійно рівень комфортності учня у безпечному середовищі закладу освіти та приймати ефективні рішення.

Завдання навчального тренінгу:

1.Навчитись розуміти сутність поняття «безпечне середовище».

2. Ознайомитись з тим, як використати розробляти алгоритм формування безпечного середовища.

3. Навчитись використовувати механізми оцінювання.

4. Навчитесь аналізувати ефективність безпечного середовища.

4. Набути компетентності прийняття рішень щодо вдосконалення механізмів управління безпечним середовищем.

Учасники тренінгу сформують такі компетентності:

  • знання про якість освіти як складний об’єкт дослідження;
  • здатність формувати освітнє середовище;
  • уміння оцінювати структурні компоненти освітнього середовища за параметрами та критеріями;
  • здатність планувати послідовні дії щодо формування освітнього середовища;
  • здатність бачити, розуміти і сприймати помилки і проблеми в освітньому процесі;
  • уміння аналізувати;
  • уміння використовувати методи статистичної оброки інформації.

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar