Академія інноваційного розвитку освіти

Особистісно-професійне самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності засобами самопізнання

Тренінг спрямований на об’єктивацію самооцінки спонукань, думок та дій, формування почуття міри, самовладання, позитивного, логічного, конструктивного мислення, досягнення більш високого рівня культури незгоди, культури прийняття рішень, профілактику конфліктів в повсякденній педагогічній практиці.

Метою тренінгу є оволодіння технологією системної самопізнавальної діяльності, яка уміщує етапи, формули, правила, індивідуальні підходи свідомого особистісно-професійного самовдосконалення засобами самопізнання з використанням самодіагностичнихметодик:

  •  самооцінка стану пам’яті, бажань, емоцій, думок за комплексом тестів;
  • самоаналіз індивідуального ресурсу сил (пам’яті, бажань, емоцій, думок) за діагностичною таблицею «Леонардо» (автора Е. Піньковської);
  •  техніка конструювання моделі свого подальшого самовдосконалення.

Завдання навчального тренінгу:

  • Опанувати методикою системного самоаналізу індивідуального ресурсу сил (пам’яті, бажань, емоцій, думок) з визначенням особистого рівня внутрішньої культури за прийнятими показниками;
  • Оволодіти самодіагностичними методиками індивідуального ресурсу сил для об’єктивації самооцінки бажань, емоцій, думок та дій, з подальшим накопиченням ресурсу чеснот, внаслідок трансформації виявлених негативних якостей;
  • Сформувати почуття міри в бажаннях, самовладання в емоціях у форматі  позитивного, логічного, конструктивного мислення у повсякденних педагогічних комунікаціях.

Що дасть учасникам тренінг?

  • вміння керувати своїми бажаннями та емоціями в напружених ситуаціях повсякдення, запобігати конфліктів, самостійно та своєчасно вирішувати проблемні питання;
  • зміцнення фізичного здоров’я, внаслідок посилення вольового, емоційного, ментального імунітету;
  • неухильне підвищення рівня особистісно-професійного самовдосконалення,  комунікативної культури.

Графік вебінарів

 

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND

Skip to toolbar