Академія інноваційного розвитку освіти

Оцінювання вихованості учнів як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Ми живемо у час глобальних суспільних змін, глибокого осмислення життя. Сьогодні спостерігається яскраво виражена відсутність високих життєвих ідеалів. Тому особливої актуальності набуває завдання виховати молоде покоління на засадах моральності й духовності, бо «…у кожної людини чи навіть народу, що не наділений належною мірою ідеалізмом, як правило, відсутні й життєві орієнтири та стимули боротьби за існування. Ідея – головне джерело енергії творчої особистості. Ідеал – це ідея, перетворена в міцний енергетичний заряд, що спрямовує енергію особистості  в майбутнє». Який «шлях» обере юна особистість – таким і буде її майбутнє, наше майбутнє, майбутнє нашої держави. Там, де виховання відкладають «до кращих часів» і починають вирішувати інші, загальніші і важливіші, як здається, питання, ці кращі часи не настають ніколи. Виховання – це саме життя, а життя «на потім» відкласти не можна.

Для виховання важливо знати не тільки вихованість дітей, але і зовнішні умови, педагогічні можливості дитячого колективу, сім’ї, учителів, суспільних вихователів. Тому виникає питання про постійне самооцінювання виховного процесу. Причому критеріями якості виховної роботи повинні виступати ті параметри життя школи, які визначають навченість і вихованість школярів, їх відношення до виховання та навчання, до школи, і педагогів.

Завдання навчального тренінгу:

1.Навчитись розуміти сутність основні наукові поняття, пов’язані з оцінюванням вихованості учнів.

2. Ознайомитись з тим, які сучасні суспільні тенденції впливають на вихованість учнів.

3. Навчитись вирізняти проблеми виховання та формування ціннісних орієнтацій в учнів.

4. Окреслити основні пункти навігатора в оцінюванні вихованості учнів.

5. Набути компетентності для підготовки до інституційного аудиту та само оцінювання у структурі внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Учасники тренінгу дізнаються:

  • про структуру оцінювання якості освіти;
  • як розрізняти використовувати методи збору інформації;
  • про алгоритм само оцінювання для забезпечення внутрішньої системи оцінювання якості освіти;
  • про врахування факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ закладу освіти;
  • про  параметри та індикатори вихованості;
  • про вимоги до інструментів оцінювання вихованості учнів.

 


Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar