Академія інноваційного розвитку освіти

Колективна монографія “Педагогічне проєктування в сучасній освіті: дидактичний і виховний аспект”

Колективна монографія “Педагогічне проєктування в сучасній освіті: дидактичний і виховний аспект”

Шановні колеги, дорогі друзі!

Запрошуємо Вас до участі у роботі групи авторів з підготовки колективної монографії на тему:

Педагогічне проєктування в сучасній освіті: дидактичний і виховний аспект

Монографія складатиметься з таких розділів:

Розділ 1. Роль педагогічного проєктування у реформуванні освіти.
Розділ 2. Педагогічне проєктування у дошкільній освіті.
Розділ 3. Педагогічне проєктування у загальній середній освіті.
Розділ 4. Педагогічне проєктування у позашкільній освіті.
Розділ 5. Педагогічне проєктування у професійній освіті.
Розділ 6. Педагогічне проєктування у вищій освіті.
Розділ 7. Управління педагогічним проєктуванням. 

Автори колективної монографії обов’язково отримують авторські примірники видання (електронний чи друкований за вибором автора).

Електронне видання буде розміщене за наступним посиланням

До участі у підготовці колективної монографії запрошуються практики, науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником. 

Матеріали приймаються українською, англійською мовами.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень у сфері сучасних трансформаційних перетворень в освіті. 
Монографія буде видана з присвоєнням їй УДК та номера ISBN. Вид видання – наукове, формат А5
Кількість співавторів – до трьох осіб.
Додатково повідомляємо вам, що публікація у колективній монографії зараховується до наукових публікацій, у яких висвітлюються основні результати дисертації згідно з п. 11 Постанови Кабінету Міністрів України №167 від 06.03.2019 року «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», а також згідно з п. 2 Наказу МОН України №1220 від 23.09.2019 року «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».
У разі виникнення будь-яких питань, а також стосовно друку, оплати, розсилки або участі в колективній монографії звертайтеся до контактної особи.


Контакти редколегії:
Тел.: + 38(0462)-921-914;
E-mail: monograph@reicst.sgv.in.ua

Редакційна колегія колективної монографії:

Пушкарьова Тамара Олексіївна – головний редактор, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН, засновник Академії інноваційного розвитку освіти;
Завалевський Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, перший заступник директора ДНУ ІМЗО МОН України;
Шуляр Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, директор Миколаївського ІППО. 


Матеріали необхідно надіслати на електронну адресу:

monograph@reicst.sgv.in.ua

Контрольні дати:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії:

до 22 жовтня 2021 року (включно)

Відповідь про прийняття матеріалів:

протягом 3 днів після отримання матеріалів

Розсилка монографії:

30 листопада 2021 року

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

1. Заповнити он-лайн заявку.

2. Надіслати на електронну адресу monograph@reicst.sgv.in.ua

матеріали для публікації.

3. Надіслати копію квитанції на електронну адресу monograph@reicst.sgv.in.ua про оплату. Реквізити на оплату направляються після отримання та прийняття матеріалів до друку.


Відшкодування витрат за друк, коректування, редагування, верстку колективної монографії складає 500 грн за 20 сторінок у разі вибору електронної версії видання; 800 грн. за 20 сторінок при виборі друкованого варіанту. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 20 грн. Вартість додаткового друкованого екземпляру монографії – 300 грн.  


 Вимоги до оформлення:

  • текст повинен представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;
  • обсяг не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм;
  • список використаної літератури розміщується наприкінці тексту і оформлюється згідно з чинним ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»);
  • посилання по тексту розміщують у квадратних дужках;
  • формули та позначення набирати у редакторі формул MathType 6.0 або Microsoft Equation 3.0, як окремий об’єкт, складові рисунку мають бути згруповані.

 Загальна структура статті:

  • прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (кожен співавтор з нового рядка); місто автора(-ів); назва статті; анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження);
  • матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка);
  • список використаних джерел розміщується після статті у порядку згадування або у алфавітному порядку.

 З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитись в:

– інформаційному листі;

– информационном письме;

– information letter.


 

Академія інноваційного розвитку освіти

(Київ, Україна)

https://www.airo.com.ua

 

 

 

за підтримки

Науково-освітнього інноваційного центру суспільних трансформацій

(Чернігів, Україна)

http://reicst.sgv.in.ua

Skip to toolbar