Академія інноваційного розвитку освіти

Інноваційні технології у процесі формування логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного віку

Інноваційні технології у процесі формування логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного віку

Актуальність програми зумовлена специфікою організації освітнього процесу та новими умовами, що висувають соціальні процеси в суспільстві до педагогів. Сучасний педагог – фундаментально освічена людина, здатна гнучко перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності, яка самостійно працює над власним розвитком, підвищенням освітнього й культурного рівнів, уміє самостійно набувати необхідних для професійної діяльності знань, умінь і навичок, критично мислить, володіє стійкою системою мотивів і потреб соціалізації, здатна активно й творчо діяти.

Мета програми вебінару: аналіз інноваційних технології у процесі формування логіко- математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

Освітні завдання програми: розвивати уміння аналізувати теортетико-практичні аспекти щодо логіко- математичних уявлень у дітей дошкільного віку; створювати умови для впровадження інноваційних технології у ЗДО; самоудосконалювати та опановувати знання у практичному вправлянні щодо інноваційних технології у процесі формування логіко- математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

Навчальні заняття за програмою проходять у формі тренінгів/вебінарів.

Навчально-методичне забезпечення програми представлено авторськими відеоматеріалами та навчальною літературою.

Програма складається з одного вебінару, який розраховано на 3 академічні години. Навчання педагогів відбувається за планом у вебінарній кімнаті на платформі Zoom.

Цільова група: методисти, науковці, психологи, тьютори, вихователі, вчителі, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

Програмні результати навчання:

Знання:

 • Теоретичні знання про інноваційних технології у процесі формування логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного віку
 • Знання про розвиток логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного віку

Уміння (навички):

Практичні навички щодо того як розвивати логіко- математичні уявлення у дітей дошкільного віку; активну уяву та просування навичок, важливих для їх соціального, психічного та фізичного розвитку; які потрібні умови для впровадження інноваційних технології у ЗДО.

Установки до:

 • інноваційності
 • творчості
 • креативності
 • професійного самовдосконалення.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Формування мотивації математичної діяльності дітей
 2. Логічні блоки Дьєнеша
 3. Картки-властивості 3. Семадені
 4. Кольорові палички Дж. Кюїзенера
 5. Інтелектуальні ігри Нікітіних
 6. Ігри В. Воскобовича
 7. Метою технології «Логіка світу»
 8. Коректурні таблиці Наталії Гавриш
 9. «Ейдетика для малюків» О. Пащенко
 10. «Дари Фребеля»

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин (3 год).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND    

Skip to toolbar