Академія інноваційного розвитку освіти

Індивідуальна траєкторія професійного саморозвитку засобами самопізнання

Тренінг спрямований на розбудову індивідуальної траєкторії особистої ефективності педагогічного працівника, системний самоаналіз ефективної діяльності, об’єктивацію самооцінки спонукань, думок та дій, формування почуття міри, самовладання, позитивного, логічного, конструктивного мислення, досягнення більш високого рівня культури незгоди, культури прийняття рішень, профілактику конфліктів в повсякденній педагогічній практиці.

Метою тренінгу є оволодіння технологією розбудови індивідуальної траєкторії самовдосконалення засобами самопізнання з використанням методик самодіагностики:

  • самооцінка стану пам’яті, бажань, емоцій, думок за спеціальним комплексом тестів;
  • самоаналіз структурно-змістових складників індивідуального ресурсу сил (пам’яті, бажань, емоцій, думок) за діагностичною таблицею «Леонардо» (автора Е. Піньковської);
  • техніка конструювання моделі індивідуальної траєкторії саморозвитку.

Завдання навчального тренінгу:

  • Опанувати методикою системного самоаналізу структурно-змістових складників індивідуального ресурсу сил (пам’яті, бажань, емоцій, думок) за визначеними інтегративними показниками;
  • Володіти методиками об’єктивації самооцінки бажань, емоцій, думок та дій, внаслідок трансформації виявлених негативних якостей;
  • Володіти методикою розбудови індивідуальної траєкторії особистої ефективності відповідно до вимог професійного стандарту педагогічних працівників

Результати:  Що дасть учасникам тренінг?

  • Вміння складати індивідуальну траєкторію подальшого особистісно-професійного саморозвитку ;
  • Вміння керувати своїми бажаннями (почуття міри), емоціями (самовладання) в напружених ситуаціях повсякдення, запобігати конфліктів, самостійно та своєчасно вирішувати проблемні питання у форматі позитивного, логічного, конструктивного мислення у повсякденних педагогічних комунікаціях;
  • Зміцнення вольового, емоційного, ментального імунітету;
  • Підвищення рівня особистісно-професійного самовдосконалення, професійної компетентності, комунікативної культури.

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar