Академія інноваційного розвитку освіти

Формувальне оцінювання. Як навчити учнів оціночній самостійності

Одним з головних завдань формувального оцінювання є завдання допомогти учню сформувати власні оціночні критерії і зрозуміти, як влаштовані критерії за якими його навчальні досягнення оцінює суспільство. Ми стикаємося з оцінкою в нашому повсякденному житті на кожному кроці, тому потребуємо усвідомлення тих критеріїв і норм за якими нас оцінює соціум.

Першокласники надзвичайно чутливі до оцінки «значущого дорослого», в якості якого перед ними постає вчитель. Оцінку вчителя вони сприймають на початку абсолютно не критично і досить довго можуть вважати її вірною. Залежність від зовнішньої оцінки втрачає сенс тоді, коли у людини формується внутрішня оціночна інстанція – самооцінка. Самооцінка починається там, де дитина сама приймає участь в продукуванні оцінки – розробляє критерії, застосовує їх на практиці в різни ситуаціях.

Завдання навчального тренінгу:

  • розвиток соціально-перцептивної чутливості, соціального уявлення про людину, здатність до емпатії, співпереживання, створення у вихованців відчуття, що їх розуміють і приймають;
  • відпрацьовування навичок розробки критеріїв оцінювання навчальних завдань;
  • опанування навичок формування ретроспективної та прогностичної самооцінки навчальних досягнень учнів;
  • розвиток здатності до самоаналізу та самопізнання.

Учасники тренінгу дізнаються:

– як на практиці застосовувати оціночну безпеку у власній самооцінці;

 –  як створити позитивний «оціночний клімат» в класі;

 – які існують засоби оцінювання навчальних досягнень учнів у формувальному оцінюванні та методики їх використання;

– як узгодити «оціночну політику» сім’ї та школи.


Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar