Академія інноваційного розвитку освіти

Психологічні аспекти організації інклюзивного навчання у закладах освіти

Психологічні аспекти організації інклюзивного навчання у закладах освіти

Розробник освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Прянічнікова Олена  Олегівнапсихолог, травматерапевт, арт-терапевт, гештальттерапевт. Керівник дитячого напряму ГО «Developmаnt Foundation». Член Національної психологічної асоціації  України, ВГО «Арт-терапевтична асоціація», ГО «Асоціація ЕMDR в Україні – фахове об’єднання з спеціальної травматерапії».

Актуальність: Актуальність програми зумовлена специфікою організації освітнього процесу  та новими умовами, що висувають соціальні процеси в суспільстві до учасників освітнього процесу. Введення поняття «інклюзія» потребує принципово іншого мислення, розуміння того, що всі люди є рівноправними членами суспільства і мають бути включені в його життя максимально. Розуміння та дотримання цих норм є одним з критеріїв цивілізованості та розвитку. Інклюзивне навчання  потребує принципово інших підходів до освіти та соціалізації, використання нових форм роботи, набуття нового досвіду та знань.

Важлива роль в цьому процесі належить фахівцям з психології. Вони мають складне завдання не лише опанувати нові знання та навички, а й бути підтримкою та супроводом іншим учасникам освітнього процесу. Професійність психолога, що працює у команді психолого педагогічного супроводу є необхідною умовою успіху інклюзивного навчання.

Мета програми вебінару: висвітлення аспектів роботи психолога під час організації інклюзивного навчання у закладах освіти, розгляд основних етапів роботи, завдань та змісту психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти.

Освітні завдання програми: розглянути функції, завдання та зміст роботи психолога в умовах інклюзивного навчання, ознайомити з основними етапами психологічного супроводу в умовах інклюзивного навчання, надати практичні рекомендації щодо особливостей роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби.

Цільова група: психологи, асистенти вихователів (вчителів), вихователі (вчителі), вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, вчителі-реабілітологи, адміністрація закладів освіти. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогів щодо інклюзивного навчання.

 Програмні результати навчання:

План вебінару:

  • Роль практичного психолога під час організації інклюзивного навчання у закладах освіти;
  • Функції та завдання практичного психолога у команді психолого – педагогічного супроводу у закладах освіти;
  • Основні етапи та зміст роботи практичного психолога під час супроводу дитини з ООП.

Під час вебінару учасники отримають  знання про:

  • Особливості роботи практичного психолога під час організації інклюзивного навчання у закладах освіти;
  • Роль, функції та завдання психолога у команді психолого – педагогічного супроводу;
  • Етапи та зміст психологічного супроводу дітей з ООП.

Під час тренінгу/вебінару учасники отримали практичні та теоретичні уміння та навички:

  • Навички планування та аналізу роботи психолога закладів освіти під час інклюзивного навчання.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


За участь у вебінарі ви отримаєте:

  1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин (3 год).
  2. Презентацію з матеріалами.
  3. Відеозапис трансляції вебінару.

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів

Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів Графік проведення дистанційних курсів

Skip to toolbar