Академія інноваційного розвитку освіти

Практика командоутворення: соціальні технології в педагогічній діяльності

Практика командоутворення: соціальні технології в педагогічній діяльності

Спікер: Трухан Оксана Вячеславівна, кандидат психологічних наук, директор «Центр підвищення кваліфікації та консалтингу «Хедлайнер», соціальний технолог, психолог-консультант, Голова «Громадська організація «Центр допомоги та розвитку «Простір»», Голова Черкаського осередку Асоціації політичних психологів України. Сертифікований гіпнолог за програмою підготовки «The fundamentals of clinical hypnosis». Міжнародне стажування Miedzynarodowy Instytut Innowacji (Польща, 2016-2017). Автор понад 42 друкованих наукових та публіцистичних  праць у фахових  українських, міжнародних виданнях та у співпраці з німецьким виданням «Контакт-Шанс».

Актуальність. Сучасний етап реформування освіти вимагає нестандартних підходів до організації взаємодії суб’єктів освітнього простору. Мова йде про процес командоутворення, який, в контексті педагогічної діяльності, об’єднує широкий діапазон дій щодо створення та підвищення ефективності учнівського, батьківського та педагогічного колективів.

В професійній діяльності сучасного педагога актуальними є соціально-психологічні знання складових процесу командоутворення. Практичного значення набувають уміння вчителя формувати та розвивати навички  командної роботи (team skills) в учнівському колективі, а також командний дух (team spirit) в батьківських колективах.  Сучасні професійні задачі потребують вивчення психологічних феноменів – групових ефектів та уміння їх використовувати в педагогічній діяльності.

Лідерська та управлінська функції в команді зобов’язують педагога аналізувати та передбачати внутрішньо групові процеси в колективі. Саме тому набувають актуальності соціальні технології, які дозволяють вчителю формувати навички успішної взаємодії членів команди в різних ситуаціях, підвищувати рівень особистісної відповідальності, забезпечувати перехід із стану конкуренції до співробітництва,  підтримувати довіру та піклування, випромінювати позитивний настрій, вірити в успіх.

Мета програми: 

– актуалізувати педагогічні знання щодо феномену командоутворення та доповнити їх соціально-психологічною теорією;

– мотивувати до соціально відповідальної, професійної, педагогічної діяльності з використанням соціальних технологій, а саме групових ефектів;

– розвинути навички формування та розвитку командної взаємодії, командного духу в учнівських, батьківських та педагогічних колективах.

Освітні завдання програми: здійснювати свідомо вмотивовану, соціально-психологічно грамотну, емоційно самодостатню професійну діяльність з формування та розвитку командної взаємодії.

Цільова група: педагогічні та науково-педагогічні працівники, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок.

Програмні результати навчання:

Знання:

 • основи соціально-психологічної теорії командоутворення
 • групові ефекти: види, ознаки, особливості використання в практиці управління учнівським та батьківським колективами

Уміння (навички):

 • діагностувати функціонально-рольову структуру команди, рівень командної взаємодії в колективі, наявність командного духу та перспективи розвитку
 • використовувати групові ефекти у практиці командоутворення та управління учнівським і батьківським колективами
 • удосконалити навички управління та лідерства в учнівських та батьківських колективах

Установки до:

 • професійного самовдосконалення
 • розвитку соціально-психологічної грамотності
 • емоційної саморегуляції
 • креативності
 • інноваційності

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Соціально-психологічні основи командоутворення.
 2. Соціальні технології в практиці педагогічної діяльності: використання групових ефектів в управлінні учнівським та батьківським колективами.

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин (3 год за один вебінар або 9 год за навчальний курс).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


Документи ТОВ «Академія Інноваційного розвитку освіти» (сертифікати, свідоцтва тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, зараховуються у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн

Skip to toolbar