Академія інноваційного розвитку освіти

Особливості розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку за допомогою діяльності

Особливості розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку за допомогою діяльності

Розробниця освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: Замелюк Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти “Луцький педагогічний коледж”.

Актуальність: У теорії і практиці дошкільного виховання образотворча діяльність визнається одним з найбільш доступних засобів, що надають дітям широкі можливості для повного та осмисленого виразу вражень про навколишнє життя, переживань, проявів безпосередності та емоційності. Відомо, що художня творчість сприяє формуванню у дитини естетичного ставлення до мистецтва та явищ реальної дійсності, розвитку загальних і спеціальних здібностей, необхідних, в тому числі, й для створення дошкільнятами емоційно-виразного образу в малюванні.

Вивчення сформованості емоційної сфери дітей дошкільного віку є привабливим як у теоретичному, так й у практичному змісті. У цьому віці ще не втрачена безпосередність вираження емоцій, властивих дитині, але разом з тим, у наявності інтенсивне становлення емоційної сфери, здатність вербалізувати власні почуття й почуття оточуючих людей, уміння підкорятися вимогам і правилам.

Мета програми вебінару: Вивчення сформованості емоційної сфери дітей дошкільного віку як у теоретичному, так й у практичному змісті.

Цільова група: методисти, науковці, психологи,  тьютори, вихователі, вчителі, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

 Програмні результати навчання:

Знання:

 • Теоретичні знання про формування та розвиток емоційної сфери дитини дошкільного віку.
 • Знання про застосування методів, які допомагають успішно зміцнити емоційне благополуччя дітей.

Уміння (навички):

 • Практичні навички щодо створення оптимального середовища для розвитку емоційної сфери дитини дошкільного віку.

Установки до:

 • Інноваційності.
 • Творчості.
 • Креативності.
 • Професійного самовдосконалення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Аналіз проблеми відображення емоційного стану дітей дошкільного віку в діяльності.
 2. Особливості діагностики дітей дошкільного віку.
 3. Виразні образи людини очима дітей дошкільного віку.
 4. Артерапія як метод роботи з дітьми дошкільного віку.

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат про підвищення кваліфікації, в якому зазначається кількість академічних годин (3 год, 0,1 кредит ЄКТС).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів

 

Skip to toolbar