Академія інноваційного розвитку освіти

Основи Java-програмування із елементами STEM

Основи Java-програмування із елементами STEM

Цільові аудиторії:

 • шкільні вчителі інформатики, математики
 • студенти випускних курсів педагогічних університетів спеціальностей “Інформатика”, “Математика”
 • зацікавлені викладачі технологічних університетів та коледжів  

Режим навчання – два двогодинні вебінари в тиждень у вечірній час (18.00 – 19.20).  Також передбачається запис вебінарів, які можна буде переглянути та опрацювати учаснику у зручний для нього час. Перший вебінар у кожній групі – безкоштовний.

Тривалість навчання3 тижні (30 годин, кредит ЄКТС – 1).

Відеоконференції будуть проходити на сервісі Google Meet, для завдань використовуватиметься вебсервіс Google Classroom. В учасника обов’язково має бути зареєстрована пошта @gmail.com

Очікувані результати:

 • теоретична складова:
  • знання основ сучасного структурного (алгоритмічного) програмування, що є базою для викладання програмування в загальноосвітніх школах,
  • ознайомлення із елементами об’єктно-орієнтованого програмування,
  • робота із тестовими завданнями рівня вимог корпоративних сертифікаційних іспитів. 
 • практична складова:
  • розробка Java-програм із використанням основних алгоритмічних конструкцій, професійний аналіз розроблених програм (рев’ю кодів)
  • перетворення Java-програм, створених за принципами структурного (алгоритмічного) програмування, згідно вимог об’єктно-орієнтованої парадигми для зміни функціоналу (рефакторингу) коду
  • використання програмних кодів для вирішення завдань з математики
  • розробка Java-додатків для курсового проектування технологічних дисциплін в університетах та коледжах

Графік проведення менторських занять з курсу Основи Java-програмування із елементами STEM

(початок занять з 18.00)

  Потік 1   Потік 2   Потік 3 Тема
11.01 04.02 01.03 1.Робота з Eclipse. Перша програма.
13.01 08.02 04.03 2.Представлення чисел у двійковій, шістнадцятковій та вісімковій системах числення. Представлення від’ємних чисел у двійковій системі числення. Операції порівняння. Тип даних boolean. Оператори if та if-else. Логічні функції NOT, AND, OR.
18.01 11.02 09.03 3.Цикли. Оператор for. Область видимості змінної. Вкладені цикли. Оператори while та do-while. Виведення крапкових трикутників.
21.01 15.02 11.03 4.Види масивів, способи їх опису. Одновимірні масиви. Поле length. Обробка масивів без розгалужень. Масив аргументів методу main. Оператор foreach. Обробка масивів із розгалуженням. Обробка масивів із утворенням масиву-результату відомої довжини.
25.01 18.02 15.03 5.Оператори ділення за модулем %, інкремента, декремента, операцій з присвоєнням, тернарний оператор. Логічна функція XOR, shortcirquit логічні функції. Оператори switchcase, break, continue, foreach.
28.01 22.02 18.03

6.Ознайомлення із Java API , пакетом java.lang, класом String та методами length, toLowerCase, toUpperCase, charAt, endWith, startWith класу String. Ознайомлення із поняттям перезавантаження методів та методами indexOf, replace, split, substring класу String. Ознайомлення із поняттям імпорт, ключовим словом static та класом java.util.Arrays. Методи toString, sort, binarySearch класу Arrays. Клас java.util.ArrayList. Методи size, add, get, indexOf класу ArrayList. Обробка масивів цілих чисел із утворенням колекцій ArrayList.

01.02 25.02 22.03

7.Поняття інкапсуляції, структура класу. Створення власних класів. Оголошення та ініціалізація полів. Оголошення методів. Оголошення та створення об’єктів. Оператор new. Літерал null. Архітектурний шаблон MODEL-VIEW-CONTROLLER (MVC) для побудови власних класів. Приклад побудови класу Calculator. Ознайомлення із конструкторами, передаванням в метод посилань на об’єкти.

Умовою отримання сертифікату є успішне проходження онлайн тестового іспиту, що містить 70 тестів англійською мовою, з яких треба отримати не менше 23 (1/3) правильних відповідей (оцінка “задовільно”). За умови отримання 40+ правильних відповідей слухач отримує оцінку відмінно, при отриманні 30…39 правильних відповідей – оцінку добре”. Під час занять слухач має можливість виконати біля 100 тестових завдань, а також витримати пробний іспит, аналогічний сертифікаційному.

Тренер курсів Іщеряков Сергій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент ІТ-кафедр Державного університету телекомунікацій (Київ), Приватного університету IT-STEP University (Львів), Прикарпатського Національного університету ім. В.Стефаника (Івано-Франківськ), ініціатор проекту “Школяр-програміст”, в ході реалізації якого підготовлено більше 150 Oracle-сертифікованих учнів та студентів, автор затвердженої МОН України навчальної програми курсу за вибором “Програмування на Java”, успішне завершення якого відповідає рівню корпоративної сертифікації та дозволяє формувати учнівські команди для участі у Всеукраїнських турнірах юних інформатиків, а також розпочати професійні кар’єри Аndroid- та Java-розробників. Вітчизняним ІТ-бізнесом на конкурсі “IT Awards-2017” Іщерякова Сергія нагороджено спеціальною відзнакою “За видатний внесок у розвиток ІТ-освіти України”. 

Подати заявку  


Відеоматеріали “Програмування на Java” автора С. М. Іщерякова “Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах” (лист ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти від 10.07.2020 р. № 22.1/12-Г-558)


 

 

 

Програма навчання


Оплатити онлайн

 

 

Skip to toolbar