Академія інноваційного розвитку освіти

Мистецтво полеміки та дискусії або як правильно відстоювати свою думку

Мистецтво полеміки та дискусії або як правильно відстоювати свою думку

Розробниця освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: Замелюк Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти “Луцький педагогічний коледж”.

Актуальність: У діловому спілкуванні нерідко виникають ситуації, коли при обговоренні будь-якої проблеми доводиться відстоювати свою думку та сперечатися. В існуванні різних поглядів на одну і ту ж проблему немає нічого дивного: будь-яке явище багатогранне, безліччю зв’язків пов’язані з іншими, і одній людині важко врахувати всі їх сторони.

Ділова полеміка може суміщати обидві мети: суперечка заради істини і для переконання опонента. Чи не виключає вона і використання різних прийомів, що полегшують перемогу в суперечці. Перевага надається тій стороні, яка не тільки глибше і всебічно ознайомлена з проблемою, але й уміє використовувати ці прийоми, а також протидіє хитрощам і забороненим прийомам, тобто володіє культурою ведення полеміки.

Мета програми вебінару:  теоретичні основи правильного відстоювання своєї думки.

Освітні завдання програми: Мистецтво суперечки відоме з глибокої давнини.

Ділова полеміка може поєднувати обидві цілі: суперечка заради істини та для переконання опонента. Не виключає вона і використання різних прийомів, що полегшують перемогу у суперечці. Перевага виявляється на боці того, хто не тільки глибше і всебічно знайомий із проблемою, а й уміє використовувати ці прийоми, а також протидіє хитрощам та забороненим прийомам, тобто володіє культурою ведення полеміки.

Цільова група: методисти, науковці, психологи, тьютори, вихователі, вчителі, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

Програмні результати навчання:

Знання:

 • теоретичні знання про те, як бути компетентними в обговорюваних питаннях; як опанувати закони логіки та ведення дискусій.
 • знання про те, використовувати прийоми фасилітатора в діалозі.

Уміння (навички):

 • практичні навички щодо професійного зростання у сфері комунікативного спілкування; як стати успішним ведучим діалогів; як працювати зі «складними учасниками».

Установки до:

 • інноваційності,
 • творчості,
 • креативності,
 • професійного самовдосконалення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Що таке дискусія?
 2. Особисте ставлення
 3. Правило «трьох так»
 4. Альтернативи
 5. Згода
 6. Зацікавлення
 7. Міміка і жести
 8. Темп розмови
 9. Фрази – конфліктогени

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат про підвищення кваліфікації, в якому зазначається кількість академічних годин (3 год, 0,1 кредит ЄКТС).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів

 

Skip to toolbar