Академія інноваційного розвитку освіти

Методичні засади формування ментальної культури засобами самопізнання

Методичні засади формування ментальної культури засобами самопізнання

Актуальність. Зміст навчальної програми ґрунтується на положеннях компетентнісного, цілісного, аксіологічного, акмеологічного, синергетичного підходів до особистісно-професійного самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності, сприяє розвитку морально-духовної досвідченості, формуванню комунікативної культури. Інноваційними в контексті особистісно-професійного самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності є самодіагностичні методики, спрямовані на зміцнення вольового, емоційного, ментального імунітету, досягнення більш високого рівня професійної компетентності, ієрархічної комунікативної культури педагогіки партнерства.

  В освітній програмі узагальнено технологічні прийоми та засоби самопізнавальної діяльності з метою цілеспрямованого застосування їх у педагогічній практиці; представлено узагальнені характеристики структурно-змістовних компонентів індивідуального ресурсу сил, методики самоаналізу та трансформації самосвідомості розумно мислячого педагога відповідно до прийнятих критеріїв та якісних показників, інтегративні рівневі характеристики комунікативної культури.

Мета програми вебінару: свідомий духовно-моральний, професійно-орієнтований, соціально значущий саморозвиток суб’єкта педагогічної діяльності засобами самопізнання

Освітні завдання програми:

 • опанування технологіями формування позитивного, логічного, конструктивного, проектного мислення;
 • застосування набутих знань з самопізнання в педагогічній практиці;
 • підвищення рівня комунікативної педагогічної культури.

Цільова група: вчителі, вихователі, психологи, педагоги організатори, соціальні педагоги закладів освіти. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

Програмні результати навчання:

Знання:

 • Теоретичні знання правил, формул, закономірностей, умов, формування ментальної культури.
 • Знання технологій самодіагностики думок за інтегративними показниками.

Уміння (навички):

 • Практичні навички системного самоаналізу думок, почуттів, спонукань суб’єкта педагогічної діяльності.
 • Навички критичності та самокритичності у самооцінці почуттів, думок та дій.
 • Навички з зміцнення ментального імунітету, фізичного здоров’я.
 • Навички з підвищення рівня комунікативної педагогічної культури.

Установки до:

 • інноваційності
 • творчості
 • самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Загальні положення. Інтегративний показник свідомого вдосконалення думок. Узагальнені правила свідомого вдосконалення думок.
 2. Методика самоаналізу думок. Критерії сформованості ментальної культури розумно мислячого суб’єкта. Етапи та алгоритм формування ментальної культури. Узагальнені показники сформованості ментальної культури.
 3. Практичні вправи з самоаналізу та об’єктивації самооцінки сформованості ментальної культури.

 

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару про підвищення кваліфікації (3 год, кредит ЄКТС – 0,1).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти “Методичні засади формування ментальної культури засобами самопізнання


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND    

Skip to toolbar