Академія інноваційного розвитку освіти

Методи ефективного навчання Cінгапура в загальноосвітніх закладах

Методи ефективного навчання Cінгапура в загальноосвітніх закладах

Розробник освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

Воронцова Емілія Валеріївна, науковий співробітник відділу проектної діяльності ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», психолог, спеціаліст вищої категорії, автор наукових статей і методичних розробок.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність. Процеси глобалізації потребують від кожної країни оновлення не тільки змісту а й методів в освіті. Україна зараз у світі посідає особливе місце. Тому надзвичайно важливе опановувати методи освітньої діяльності найбільш прогресивних країн. Прикладом такої країни, безперечного світового лідера в розвитку сучасних технологій є Сінгапур.

Метою програми є ознайомлення з прийомами опрацювання навчального матеріалу, що застосовуються в школах Сінгапура і можуть  бути корисними українським вчителям.

Основні завдання:

 • проаналізувати майбутній ринок праці,
 • визначити необхідні компетентності майбутнього світу;
 • познайомитися і відпрацювати методи, що формують необхідні компетентності в навчальному процесі;
 • спонукати слухачів до подальшого саморозвитку і педагогічної творчості

Програма складається з одного вебінару, який розраховано на 3 академічні години. Навчання педагогів відбувається за планом у вебінарній кімнаті на платформі Zoom.

Цільова група: методисти, науковці, психологи,  тьютори, вихователі, вчителі, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

 Програмні результати навчання:

Знання:

 • Теоретичні знання про класифікацію 4 «к»-компетентності, про зміни в ринку праці в умовах глобалізації.

Уміння (навички):

 • Практичні навички використовувати методи для формування сучасних необхідних компетентностей

Установки до:

 • інноваційності
 • творчості
 • креативності
 • професійного самовдосконалення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Які компетентності потребує економіка майбутнього;
 2. Компетентності чотири «К»;
 3. Навчаємо задавати питання;
 4. Метод роботи з текстовими, аудіо, відео-матеріалами «Раніше я думав…»
 5. Метод аналогій;
 6. Метод розширення понятійного апарату;
 7. Як навчити активному слуханню.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND

Skip to toolbar