Академія інноваційного розвитку освіти

Опис майстер-класів

ІТ простір нових освітніх можливостей

Слухачі ознайомляться з наскрізним застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.  Дізнаються про  е-конструктор – інструмент для створення системного освітнього процесу.  Практично ознайомляться з методами, прийомами, формами роботи в мережевому контенті.   Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Духовна культура як складова професійної самореалізації педагога

Духовна культура як складова професійної самореалізації педагога

Значення духовності особливо зростає у наш час, коли життя пропонує кожному численну кількість виборів, життєвих самовизначень у найрізноманітніших сферах людської діяльності і, що не менш важливо, — у виборі ціннісних орієнтирів, які визначають життєвий шлях особистості. Нами запропоновано тренінг професійної реалізації педагога через духовну культуру. Структурно програму тренінгу поділено на…

Адаптація першокласників: як створити  комфортні умови для розвитку і навчання

У результаті семінару слухачі дізнаються про етапи адаптації дитини до школи; педагогічні ознаки дезадаптації учня;  прийоми психологічної діагностики причин дезадаптації; опрацюють методи прискорення індивідуальної і групової адаптації під час занять та у позаурочній діяльності. Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Дитина  з особливими освітніми потребами у навчальному закладі – інклюзія на практиці

У результаті семінару учасники отримують поняття про організацію освітнього процесу в інклюзивному класі чи групі, взнають про навчальні та поведінкові особливості дітей з ментальними порушеннями. На практиці відпрацюють вправи для активізації розумової діяльності, методи нейропсихологічної корекції (доступні педагогу), взнають як працювати за індивідуальною програмою розвитку, навчаться готувати роздатковий матеріал для…

Технологія 7W — з чого почати

Слухачі ознайомляться з освітніми онлайн контентами. Дізнаються про освітні мереживні формати . Отримають практичні навички багаторівневого оцінювання. Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar