Академія інноваційного розвитку освіти

Найближчі курси

Особливості розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку за допомогою діяльності

Особливості розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку за допомогою діяльності

Розробниця освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: Замелюк Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти “Луцький педагогічний коледж”. Актуальність: У теорії і практиці дошкільного виховання образотворча діяльність визнається одним з найбільш доступних засобів, що надають дітям широкі можливості для повного…

Технології STEM-освіти, STEAM-освіти, STREAM-освіти

Тренінг побудовано у форматі заняття за сучасними вимогами. Зміст: Концептуальні засади розвитку  STEM-освіти в Україні. Стратегічні напрямки впровадження STEM-освіти. 2.Міжнародні тренди STEM-освіти. Порівняння особливості світових систем STEM, STEAM, STREAM. Еволюція підходів у пізнанні та освіті: многодисциплинарность, бінарність, інтеграція, міждисциплінарність, трансдисциплінарність. 4.Застосування міждисциплінарності та STEM-підходу у організації дослідницької діяльності учнів. Науково-теоретичні,…

«НУШ. Нові підходи – діяльнісна технологія проведення уроків. Внутрішньопредметна та міжпредметна інтеграція

Тренінг побудовано у форматі заняття за сучасними вимогами. Метою тренінгу  є: Ознайомлення з теоретичними і практичними основами діяльнісної технології навчання; Завдання: повторити концепції розвиваючого навчання вітчизняних і зарубіжних вчених; ознайомитися з підходами до діяльнісної технології навчання; відпрацювати типи уроків за діяльнісною технологією навчання; розглянути види завдань, які можуть застосовуватися на…

НУШ. Інклюзивне навчання – прагматичний підхід

Семінар-тренінг – метод активного когнітивно-поведінкового навчання. Зміст: Особливі освітні потреби – як визначити дитину з розладами. Нормативно-методична база організації інклюзивного навчання. Чи завжди  дитина з ООП буде погано засвоювати інформацію та створювати складнощі у класі. Нозології ООП. Хто допомагає у навчанні дитини з ООП. Яка роль вчителя у житті дитини…

Інформаційно-цифрова компетентність педагога

Актуальність. Одним із основних напрямів реформування освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа» є «наскрізне застосування інформаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти», який «має стати інструментом забезпечення успіху Нової школи». Формування інформаційно-цифрових компетентностей передбачає «впевнене, а водночас, критичне застосування електронних освітніх ресурсів для створення,…

Skip to toolbar