Академія інноваційного розвитку освіти

Опис майстер-класів

Формування іншомовної компетенції шляхом використання автентичних аудіо-візуальних матеріалів

У контексті прискорення темпів світової глобалізації та євроінтеграційних процесів, надзвичайно важливим стає формування іншомовної компетентності викладачів та студентів, а саме – здатності розуміти іноземну мову, мати базові навички спілкування в іншомовному середовищі, можливість аналізувати та сприймати лінгвокультурний контекст, що є частиною масової західної культури та нерозривно пов’язаний із особливостями функціонування…

Психологія успіху: особистісне та професійне зростання викладача вищої школи

Для самореалізації як особистості, так і фахівця, кожному  необхідне постійне вдосконалення, розвиток креативного мислення, психологічна готовність до викликів сьогодення. Якщо ви не можете знайти відповіді на свої життєві та професійні питання, ми готові поділитися з вами своїми знаннями, досвідом та сформувати у вас бажання стати успішною людиною та конкурентоспроможним фахівцем.…

Методика використання арттерапії у роботі педагога, вихователя та психолога

Методика використання арттерапії у роботі педагога, вихователя та психолога

Анотація: Мистецтво – невидимий місток, що поєднує два протилежні світи: світ фантазії та реальності. Часто таємні бажання, підсвідомі почуття та емоції легше викласти у творчості, ніж виразити у словесній формі. Тому останнім часом великої популярності набуває метод лікування за допомогою художньої творчості, або арт-терапія. Арттерапія відкриває простір для творчих пошуків…

Профілактика синдрому емоційного виснаження в педагогічній діяльності

  ХХІ століття в сфері освіти – це час реформ, прогресу, інтенсиву. Педагогічна діяльність сучасного надавача освітніх послуг пов’язана з високою емоційною насиченістю і можливою складністю міжособистісних відносин і це вимагає від сучасного фахівця значного внеску для встановлення довірливих відносин та уміння управляти емоційною напруженістю, контролювати сприйняття інформаційного потоку. Мета…

Застосування інтерактивних технологій навчання в системі медичної освіти

Розвиток та реформування національної системи охорони здоров’я потребує підготовки нового покоління висококваліфікованих медичних фахівців, які могтимуть швидко і безпомилково орієнтуватися в різних клінічних ситуаціях, розуміти ринкові відносини та їх тенденції. Важливими умовами ефективності освітнього процесу є створення рефлексивно-інноваційного середовища, впровадження активних методів навчання при підготовці майбутніх медичних фахівців. Наше завдання…

Skip to toolbar