Академія інноваційного розвитку освіти
Техніка стрессерфінгу на хвилях шкільних проблем

Техніка стрессерфінгу на хвилях шкільних проблем

Девіз тренінгу. Не такий страшний стрес як його малюють. Насправді, стрес – це аромат і смак життя Стрес-серфінг –  практична концепція психотерапевта Івана Кирилова, що розглядає стрес як джерело життєвої енергії для творчості, задоволення, успіху та пропонує для цього ефективні методи і техніки стрес-серфінгу. На тренінгу учасники оволодіють: навичками усвідомлення…

Практичні аспекти формування та оцінювання безпечного середовища у системі внутрішнього забезпечення якості освіти

Якість загальної середньої освіти стала національним пріоритетом. Впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти зумовлює розвиток технології моделювання в управлінській діяльності. Ці навички отримують керівники та педагоги при розробці конкретних дій щодо забезпечення якості якогось напряму діяльності закладу освіти. Сьогодні, зрозуміло, для кожного закладу освіти найважливішим є безпечне середовище, бо суспільство…

Кірячок Марина Володимирівна

Кірячок Марина Володимирівна

Кірячок Марина Володимирівна, кандидат філологічних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, асистент кафедри  природничих і соціально-гуманітарних дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний інститут»  ЖОР. Автор навчальних посібників з української мови та літератури, наукових статей у престижних фахових виданнях України, постійний учасник наукових конференцій всеукраїнського та міжнародного рівня. Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Магістр…

Мовленнєва компетенція як невід’ємна складова фаховості спеціаліста

Мовленнєва компетенція – вміння адекватно та усвідомлено використовувати мову у різноманітних ситуаціях спілкування, дотримуватися мовних норм на різних її  рівнях. Важливо доречно використовувати мовні та позамовні засоби (міміку, жести, інтонацію, рухи, дистанцію) виразності мовлення для продуктивної комунікації. Викладачі, медичні працівники мають бути носієми мовної культури в професійній діяльності. Ціль тренінгу:…

Чекурда Галина Василівна

Чекурда Галина Василівна

Чекурда Галина Василівна, лікар-педіатр, викладач педіатрії вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. Освіта: вища, спеціаліст за спеціальністю «Педіатрія». Педагогічна діяльність: викладач педіатричних дисциплін; керівник науково-дослідницьких робіт студентів; автор наскрізної навчальної програма “Організаційно-педагогічні та методичні засади підготовки студентів ВНМЗ І-ІІ рівнів акредитації до профілактики передачі ВІЛ…

Skip to toolbar