Академія інноваційного розвитку освіти
Методичні засади формування ментальної культури засобами самопізнання

Методичні засади формування ментальної культури засобами самопізнання

Актуальність. Зміст навчальної програми ґрунтується на положеннях компетентнісного, цілісного, аксіологічного, акмеологічного, синергетичного підходів до особистісно-професійного самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності, сприяє розвитку морально-духовної досвідченості, формуванню комунікативної культури. Інноваційними в контексті особистісно-професійного самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності є самодіагностичні методики, спрямовані на зміцнення вольового, емоційного, ментального імунітету, досягнення більш високого рівня професійної компетентності,…

Інноваційні технології у процесі формування логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного віку

Інноваційні технології у процесі формування логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного віку

Актуальність програми зумовлена специфікою організації освітнього процесу та новими умовами, що висувають соціальні процеси в суспільстві до педагогів. Сучасний педагог – фундаментально освічена людина, здатна гнучко перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності, яка самостійно працює над власним розвитком, підвищенням освітнього й культурного рівнів, уміє самостійно набувати необхідних для професійної…

Етнопсихологія сімейних стосунків

Етнопсихологія сімейних стосунків

Актуальність програми зумовлена специфікою організації освітнього процесу та новими умовами, що висуває сьогодні суспільство до керівників шкіл, психологів та педагогічних працівників. Представники численних народів нашої країни спільно працюють, разом проводять вільний час і спілкуються, досить часто одружуються між собою, утворюючи, таким чином, багатонаціональні сім’ї, звані змішаними. Необхідно приділяти найсерйознішу увагу…

Казкотерапія в роботі психолога, педагога з дітьми з особливими освітніми потребами

Казкотерапія в роботі психолога, педагога з дітьми з особливими освітніми потребами

Актуальність програми зумовлена специфікою організації освітнього процесу та новими умовами, що висуває сьогодні суспільство до керівників шкіл, психологів та педагогічних працівників. Метою казкотерапії є підведення дитини з особливими освітніми потребами до усвідомлення своєї внутрішньої сутності, своєї єдності і неповторності, до відчуття гармонії із собою і світом. У процесі казкотерапії людина…

Ігрова діяльність як засіб спілкування дітей та дорослих

Ігрова діяльність як засіб спілкування дітей та дорослих

Актуальність: Гра виступає важливим елементом у житті дитини: досягти майстерності в певних навичках; контролювати своє оточення; підтримувати один одного; бути креативними; толерантними, самостійними. Гра може виконувати кілька важливих функцій: засіб мінімізації, отже, наслідки своїх дій та навчання; можливість спробувати комбінації своєї поведінки; можливість ризикувати, не боятись невдач; досліджувати та експериментувати;…

Skip to toolbar