Академія інноваційного розвитку освіти

Фотогалерія 2 частина 2019р.

  Виїзні тренінги «Професійна мобільність педагога», «Педагог та обдарована дитина» (04.12.2019р., смт. Маневичі, Волинська область)   Тренінг «Особистісно-професійне самовдосконалення засобами самопізнання. Модуль 2. “Свідоме формування самовладання, позитивного мислення»  (30.11.2019р.) Тренінг «Особливості використання навчальних та розвивальних флешкарток у роботі з учнями»  (30.11.2019р.) Тренінг «Гендерне насилля: причини і наслідки»  (Тернопіль, 23.11.2019р.) Тренінг «Практикум з фінансової грамотності та засоби налаштування ментального…

Розвиток духовного потенціалу педагога

Значення духовності особливо зростає у наш час, коли життя пропонує кожній особі численну кількість виборів, життєвих самовизначень у найрізноманітніших сферах людської діяльності і, що не менш важливо, — у виборі ціннісних орієнтирів, які визначають життєвий шлях особистості. Нами запропоновано тренінг професійної реалізації педагога через духовну культуру. Структурно програму тренінгу поділено…

Формування іншомовної компетенції шляхом використання автентичних аудіо-візуальних матеріалів

У контексті прискорення темпів світової глобалізації та євроінтеграційних процесів, надзвичайно важливим стає формування іншомовної компетентності викладачів та студентів, а саме – здатності розуміти іноземну мову, мати базові навички спілкування в іншомовному середовищі, можливість аналізувати та сприймати лінгвокультурний контекст, що є частиною масової західної культури та нерозривно пов’язаний із особливостями функціонування…

Антонов Олексій Володимирович

Антонов Олексій Володимирович

Антонов Олексій Володимирович, асистент кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін комунального закладу вищої освіти «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради, кандидат філологічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист. Розробник освітніх курсів з професійно-орієнтованого курсу англійської мови для медичних працівників, автор низки статей з проблем лінгвопрагматичного та соціолінгвістичного аспектів комунікативних стилів персонажного мовлення…

Полчанова Галина Станіславівна

Полчанова Галина Станіславівна

Полчанова Галина Станіславівна, психолог-методист, викладач-методист, викладач вищої категорії, викладач психології КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. Освіта: вища: спеціаліст за спеціальністю «Філологія», спеціаліст за спеціальністю «Психологія». Досвід роботи: Соціально-психологічний відділ ЖОЦССМ Психолог гімназії для обдарованих дітей Психологічна служба ЗВО Участь в розробці та реалізації проектів: загальноінститутська комплексна програма «Інтелект.…

Skip to toolbar