Академія інноваційного розвитку освіти

Технології STEM-освіти, STEAM-освіти, STREAM-освіти

Тренінг побудовано у форматі заняття за сучасними вимогами.

Зміст:

  1. Концептуальні засади розвитку  STEM-освіти в Україні. Стратегічні напрямки впровадження STEM-освіти.

2.Міжнародні тренди STEM-освіти. Порівняння особливості світових систем STEM, STEAM, STREAM.

  1. Еволюція підходів у пізнанні та освіті: многодисциплинарность, бінарність, інтеграція, міждисциплінарність, трансдисциплінарність.

4.Застосування міждисциплінарності та STEM-підходу у організації дослідницької діяльності учнів.

  1. Науково-теоретичні, методичні аспекти використання STEM/STREAM-проєктів в освітньому процесі при викладанні предметів природничо-математичного циклу. Специфіка освітніх STEM/STREAM-проєктів. 

Уміння та навички:

  • володіння термінології STEM-освіти;
  • знає законодавчу базу STEM-освіти в Україні, називає нормативні документи та їх основні положення;
  • знає міжнародні тренди STEM-освіти, порівнює особливості світових систем;
  • розуміє основні підходи до моделювання STEM-освітнього середовища закладу, розрізняє основні моделі STEM-освіти та їх складові;

розробляє концепції STEM-освітнього середовища закладу освіти.

 

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти “Технології STEM-освіти, STEAM-освіти, STREAM-освіти

Skip to toolbar