Академія інноваційного розвитку освіти

Самоаналіз особистої ефективності з реалізації освітніх цілей і завдань

Самоаналіз особистої ефективності з реалізації освітніх цілей і завдань

Актуальність. Фундаментальний напрямок стратегії підготовки нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх професійного та загальнокультурного рівня закладено в законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380), наказі № 2736-20 від 23.12.2020 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», який полягає у забезпеченні можливостей постійного духовного збагачення, системного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності народу. В числі ефективних психолого-педагогічних технологій, які забезпечують подальший саморозвиток та самовиховання педагога, досягнення ним більш високого рівня компетентності, професіоналізму, педагогічної культури чи не найголовніше місце займає самопізнавальна діяльність. В числі ефективних психолого-педагогічних технологій, які забезпечують подальший саморозвиток та самовиховання педагога, досягнення ним більш високого рівня компетентності, професіоналізму, педагогічної культури чи не найголовніше місце займає самопізнавальна діяльність.

Мета програми: свідоме духовно-моральне, професійно-орієнтоване, соціально значуще самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності засобами самопізнання. 

Освітні завдання програми:

 • опанування методиками системного самоаналізу структурно-змістових складників індивідуального ресурсу сил;
 • об’єктивація самооцінки особистісних якостей та професійної діяльності з реалізації освітніх цілей і завдань;
 • застосування набутих знань з самопізнання в педагогічній практиці;

Завдяки виваженим науковим підходам: аксіологічному, акмеологічному, компетентнісному, культурологічному, антропологічному, діяльнісному, особистісно-орієнтованому, системному, цілісному, синергетичному самопізнання та самовдосконалення стають свідомою потребою розумно мислячого суб’єкта педагогічної діяльності, сприяють утвердженню засад педагогіки партнерства та гуманізму.

Цільова група: вчителі, вихователі, психологи, педагоги організатори, соціальні педагоги закладів освіти. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

Програмні результати навчання:

Знання:

 • Теоретичні знання правил, формул, закономірностей, умов формування особистісної ефективності з реалізації освітніх цілей і завдань.
 • Знання технологій системного самоаналізу структурно-змістових компонентів індивідуального ресурсу сил за інтегративними показниками діагностичних таблиць.

Уміння (навички):

 • Практичні навички системного самоаналізу структурно-змістових компонентів індивідуального ресурсу сил суб’єкта педагогічної діяльності.
 • Навички критичності та самокритичності у самооцінці особистісної ефективності з реалізації освітніх цілей і завдань під час комунікативної події.
 • Навички з самостійного, виваженого прийняття рішень та особистої відповідальності за їх реалізацію.

Установки до:

 • інноваційності
 • творчості
 • самопізнання, особистісно-професійного самовдосконалення та подальшого саморозвитку.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Алгоритм самоаналізу професійної діяльності з реалізації освітніх цілей і завдань. Складники системного самоаналізу
 2. Індивідуальна траєкторія особистої ефективності педагогічного працівника (за спеціальним комплексом тестів та діагностичними таблицями)
 3. Самооцінка особистої ефективності з використанням інтегративних характеристик особистісно-професійного самовдосконалення

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин (3 год).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти “Самоаналіз особистої ефективності з реалізації освітніх цілей і завдань


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND    

Skip to toolbar