Академія інноваційного розвитку освіти

Практика профілактики та подолання булінгу: ізраїльський досвід

Практика профілактики та подолання булінгу: ізраїльський досвід

Спікер: Трухан Оксана Вячеславівна, кандидат психологічних наук, директор «Центр підвищення кваліфікації та консалтингу «Хедлайнер», соціальний технолог, психолог-консультант, Голова «Громадська організація «Центр допомоги та розвитку «Простір»», Голова Черкаського осередку Асоціації політичних психологів України. Сертифікований гіпнолог за програмою підготовки «The fundamentals of clinical hypnosis». Міжнародне стажування Miedzynarodowy Instytut Innowacji (Польща, 2016-2017). Автор понад 42 друкованих наукових та публіцистичних  праць у фахових  українських, міжнародних виданнях та у співпраці з німецьким виданням «Контакт-Шанс».

Актуальність. Явище булінгу надзвичайно поширене в сучасному суспільстві. Це обумовлено факторами економічної нестабільності, соціальної нерівності, трансформаційними подіями політичного життя, а також низькою психологічною грамотністю населення щодо емоційної саморегуляції  поведінки та соціальної взаємодії. Освітнє середовище має властивість відображати та підсилювати явища суспільної реальності, адже діти у своїй поведінці копіюють та наслідують поведінку дорослих. Ситуація ускладнюється фактами замовчувань випадків цькувань. З одного боку, педагогічний колектив, захищаючи власну репутацію, ігнорує випадки булінгу, а з іншого – батьки,  або вважають ситуацію цькування «школою життя», або, хвилюючись за власних дітей, переводять їх до іншого навчального закладу. В умовах розповсюдженої практики ігнорування проблеми виникає гостра необхідність у формуванні готовності суб’єктів освітнього простору виявляти та визнавати випадки знущань, психологічно грамотно реагувати на факти булінгу, здійснювати заходи щодо профілактики та упередження асоціального явища.

Мета програми: 

– актуалізувати педагогічні знання щодо феномену боулінгу та доповнити їх соціально-психологічною теорією;

– мотивувати до соціально відповідальної професійної педагогічної діяльності;

– розвинути навички профілактики, упередження та подолання боулінгу в освітньому середовищі.

Освітні завдання програми: здійснювати свідомо вмотивовану, соціально-психологічно грамотну, емоційно самодостатню професійну діяльність у випадках боулінгу, усунення наслідків, а також впровадження заходів профілактики та подолання булінгу.

Цільова група: педагогічні та науково-педагогічні працівники, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок..

Програмні результати навчання:

Знання:

 • Соціально-психологічні основи теорії булінгу: ознаки, структура, ролі

Уміння (навички):

 • діагностувати поодинокі випадки булінгу та прогнозувати можливість його настання у соціальній групі
 • реагувати та прогнозувати стани та поведінку головних дійових осіб: Жертви, Кривдника, Спостерігачів, Адміністрації, Батьків
 • використовувати практичні інструменти психологічної допомоги задля покращення важких психологічних станів учасників булінгу
 • розвинути навички управління переговорним процесом під час розв’язання та подолання негативних наслідків булінгу в освітньому середовищі

Установки до:

 • професійного самовдосконалення
 • емоційної саморегуляції
 • креативності
 • інноваційності.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Соціально-психологічні основи булінгу.
 2. Практичні інструменти профілактики та подолання булінгу в індивідуальній та соціальній груповій роботі сучасного педагога. Аналіз ізраїльського підходу.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


Документи ТОВ «Академія Інноваційного розвитку освіти» (сертифікати, свідоцтва тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, зараховуються у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн

Skip to toolbar