Академія інноваційного розвитку освіти

Педагогічний книжковий аукціон. Презентація навчально-методичної літератури інноваційного змісту. Книжкове коло інновацій. Найцінніші ідеї існують на паперових носіях

Педагогічний книжковий аукціон. Презентація навчально-методичної літератури інноваційного змісту. Книжкове коло інновацій. Найцінніші ідеї існують на паперових носіях

КНИЖКОВЕ КОЛО ІННОВАЦІЙ

Педагогічний книжковий аукціон.

Презентація навчально-методичної літератури інноваційного змісту. 

Найцінніші ідеї існують на паперових носіях.

Актуальність: Великий об’єм інформації, який існує сьогодні у інтернет-середовищі не завжди дає освітянам достовірний та наукововивірений матеріал для удосконалення педагогічної майстерності. Тому, існує необхідність вивчення алгоритмів пошуку, систематизації і аналізу інформації та виокремлення найцінніших фактів та методик.

Мета програми вебінару: Навчитись пошуку інформації, яка має цінний методичний контент та уміти виокремлювати і структурувати отриманий навчальний матеріал.

Навчально-методичне забезпечення програми представлено авторськими відеоматеріалами та навчальною літературою.

Цільова група: методисти, науковці, психологи,  тьютори, вихователі, вчителі, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

Програмні результати навчання:

Знання:

 • Теоретичні знання щодо структурування великих об’ємів інформації
 • Алгоритмів пошуку інформації для удосконалення навчального процесу та самоосвіти
 • Знання щодо виокремлення інноваційних ідей на паперових носіях

Уміння (навички):

 • Практичні навички щодо пошуку та аналізу інформаційних потоків

Установки до:

 • системного мислення
 • інноваційності
 • креативності
 • професійного самовдосконалення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Пошук інформації – основні алгоритми.
 2. Методи аналізу інформації як основа удосконалення педагогічної майстерності.
 3. Навчально-методичні посібники (паперові) як носії найцінніших ідей.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин (3 год).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн

Документи ТОВ «Академія Інноваційного розвитку освіти» (сертифікати, свідоцтва тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, зараховуються у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.


Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND    

 


 

Skip to toolbar