Академія інноваційного розвитку освіти

Основи емоційно-етичної компетентності вчителя

Вебінар  “Основи емоційно-етичної компетентності вчителя

Розробниці освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів:

 • Педько Олена Валентинівна, доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук,
 • Трухан Оксана Вячеславівна, кандидат психологічних наук

Програму курсу «Основи емоційно-етичної компетентності вчителя» побудовано із урахуванням сучасних психолого-педагогічних досліджень щодо соціальної взаємодії в освітньому просторі.

Програма вебінару орієнтована на розвиток трудової функції  “партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу” та емоційно-етичної компетентності педагога.

Мета курсу: формування готовності педагогічних працівників здійснювати трудову функцію “партнерська взаємодія  із учасниками освітнього процесу” у відповідності до професійного стандарту за  професією вчителя. Розвиток емоційного інтелекту та етичних цінностей в соціальній взаємодії суб’єктів освітнього простору.

Завдання курсу:

Сформувати систему уявлень щодо розуміння:

 • сутності феноменів «емоційний інтелект», «партнерська взаємодія», «етична компетентність»;
 • принципів і механізмів реалізації партнерської взаємодії (Здатність усвідомлювати особисті відчуття й почуття, управляти власними емоційними станами, Здатність до усвідомленої, конструктивної та екологічної взаємодії з учасниками освітнього процесу та в локальних спільнотах, Здатність усвідомлювати і цінувати взаємозалежність людей та систем у глобальному світі).

Розвинути технологічні уміння:

 • реалізовувати партнерську взаємодію у професійній діяльності;
 • створювати емоційно комфортний освітній простір;
 • підтримувати і розвивати соціальну партнерську взаємодію між учасниками освітнього процесу на  основі етичних цінностей.

Навчально-тематичний план вебінару:

 1. Основи емоційної грамотності педагога.
 2. Емоційно-етична компетентність, як складова забезпечення виконання трудової функції “партнерська взаємодія із учасниками освітнього процесу” у відповідності до професійного стандарту за професією вчителя.
 3. Конструктивна та екологічної взаємодія з учасниками освітнього процесу та у локальних спільнотах.
 4. Етика і взаємозалежність людей та систем у глобальному світі.

Під час тренінгу учасники отримають практичні та теоретичні уміння та навички: 

 • Розширено усвідомлення складових емоційно-етичної компетентності педагога.
 • Сформовано мотиваційні настанови до професійної діяльності на основі розвинутої емоційної грамотності.
 • Удосконалено навички емоційної саморегуляції.
 • Актуалізовано цінність етичної взаємодії учасників освітнього процесу та спільнот.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин (3 год).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн

Документи ТОВ «Академія Інноваційного розвитку освіти» (сертифікати, свідоцтва тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, зараховуються у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.


Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND    

Skip to toolbar