Академія інноваційного розвитку освіти

Інформаційний збірник освітніх послуг та тренерів Академії інноваційного розвитку освіти (Част. 1)

Інформаційний збірник освітніх послуг та тренерів Академії інноваційного розвитку освіти. Частина 1 / Укладачі: О. В. Войтко, О. І. Громська, Н. Л. Клясен, Л. І. Міклуха, Т. О. Пушкарьова, ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти». – Київ: ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти», 2021. – 90 с.

Схвалено до видавництва Вченою радою “Академія інноваційного розвитку освіти” (протокол 09 від 05.08.21)

Skip to toolbar