Академія інноваційного розвитку освіти

для психологів

Музикотерапія як засіб профілактики професійного вигорання

Музикотерапія – дієвий засіб для нормалізації емоційно-вольової сфери людини, який сприяє профілактиці емоційного вигорання, відновлює енергетичний баланс, сприяє покращенню настрою та працездатності. Учасники тренінгу дізнаються  про особливості застосування музикотерапії як засобу профілактики емоційного вигорання та оволодіють методикою швидкого відновлення сил, корекції психічного-емоційного стану, позитивного впливу музики для оптимізації освітньої діяльності…

Педагогічні основи навчання пацієнтів і їх родин в медичній практиці

Цікавими для вивчення і застосування в практичній діяльності медсестри є медсестринська педагогіка як галузь педагогічної науки; поняття педагогіки як науки про виховання людини. Основне завдання медичної сестри-педагога – розвиток самостійності пацієнта. Одним із обов’язків медичної сестри є навчання пацієнта і його родини елементам само- та взаємодогляду, дотриманню здорового способу життя, …

Організаційна культура як інструмент ефективного управління

Організаційна культура – потужний інструмент менеджменту, який дозволяє орієнтувати усі підрозділи та окремих осіб на спільні цілі, забезпечити відданість організації, згуртувати персонал і перетворити його на команду, яка веде організацію до успіху.   Учасники тренінгу дізнаються  про те, як організаційна культура впливає на якість продукції та конкурентоспроможність організації.  Під час тренінгу…

Основи психології та міжособового спілкування. Спілкування як форма діяльності

Міжособове спілкування має певні психологічні особливості. Спілкування є важливим  засобом передачі і обміну інформації. Для фахівців освітніх закладів та закладів охорони здоров’я спілкування є однією із форм діяльності, виховним і комунікативним компонентом.  Мета тренінгу: Вивчення та розуміння необхідності оволодіння практичними навичками спілкування, сприятиме продуктивній практичній діяльності. Учасники тренінгу дізнаються  про…

Методологія і технологія сучасної інтерактивної освіти: професійне становлення тренера

  Швидкі зміни в розвитку людства поставили сучасного педагога перед дилемою: «Веди туди не знаю куди, навчи того, не знаю чого». Як навчати із майбутнього, щоб знання не були застарілими? Одна із відповідей на запитання – це тренінгова технологія сучасної інтерактивної освіти. Мета тренінгу. Ознайомлення учасників із методологією і технологією…

Skip to toolbar