Академія інноваційного розвитку освіти

Технології STEM-освіти, STEAM-освіти, STREAM-освіти

Тренінг побудовано у форматі заняття за сучасними вимогами. Зміст: Концептуальні засади розвитку  STEM-освіти в Україні. Стратегічні напрямки впровадження STEM-освіти. 2.Міжнародні тренди STEM-освіти. Порівняння особливості світових систем STEM, STEAM, STREAM. Еволюція підходів у пізнанні та освіті: многодисциплинарность, бінарність, інтеграція, міждисциплінарність, трансдисциплінарність. 4.Застосування міждисциплінарності та STEM-підходу у організації дослідницької діяльності учнів. Науково-теоретичні,…

«НУШ. Нові підходи – діяльнісна технологія проведення уроків. Внутрішньопредметна та міжпредметна інтеграція

Тренінг побудовано у форматі заняття за сучасними вимогами. Метою тренінгу  є: Ознайомлення з теоретичними і практичними основами діяльнісної технології навчання; Завдання: повторити концепції розвиваючого навчання вітчизняних і зарубіжних вчених; ознайомитися з підходами до діяльнісної технології навчання; відпрацювати типи уроків за діяльнісною технологією навчання; розглянути види завдань, які можуть застосовуватися на…

НУШ. Інклюзивне навчання – прагматичний підхід

Семінар-тренінг – метод активного когнітивно-поведінкового навчання. Зміст: Особливі освітні потреби – як визначити дитину з розладами. Нормативно-методична база організації інклюзивного навчання. Чи завжди  дитина з ООП буде погано засвоювати інформацію та створювати складнощі у класі. Нозології ООП. Хто допомагає у навчанні дитини з ООП. Яка роль вчителя у житті дитини…

Інформаційно-цифрова компетентність педагога

Актуальність. Одним із основних напрямів реформування освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа» є «наскрізне застосування інформаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти», який «має стати інструментом забезпечення успіху Нової школи». Формування інформаційно-цифрових компетентностей передбачає «впевнене, а водночас, критичне застосування електронних освітніх ресурсів для створення,…

Маловідомі  жінки-композиторки  у соціокультурній ситуації XVI-XІX ст.

Маловідомі жінки-композиторки у соціокультурній ситуації XVI-XІX ст.

Цільова аудиторія: піаністи,  концертмейстери, викладачі фортепіанних відділів і кафедр,  викладачі  інших виконавських напрямів, які прагнуть розвиватися у своїй професії, студенти, учні. Спікер, автор та розробник вебінару: Молчанова Тетяна Олегівна, професор, доктор мистецтво-знавства, завідувач кафедри концертмейстерства Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка Анотація Пропонується  захопливий екскурс в історію музичної культури  та …

Skip to toolbar