Академія інноваційного розвитку освіти
Мухіна Таміла Станіславівна

Мухіна Таміла Станіславівна

Мухіна Таміла Станіславівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, асистент кафедри “Сестринська справа”, голова циклової комісії педіатрії КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. Освіта: вища: спеціаліст за спеціальністю «Педіатрія». Організаційна та методична робота: укладач семи робочих програм педіатричних дисциплін; розробник навчально-методичного забезпечення з дисциплін «Педіатрія з оцінкою результатів дослідження»,…

Особливості спостереження за дитиною від народження до 5-ти років відповідно до уніфікованого клінічного протоколу первинної медичної допомоги №438 від 12.05.2016 року  “Інтегроване ведення хвороб дитячого віку “ МОЗ України

Впровадження в практичну охорону здоров’я Програми інтегрованого ведення  хвороб дитячого віку сприяє досягненню зниження показників малюкової та дитячої смертності; покращенню фізичного и психічного розвитку дітей у віці  до 5 років; зниженню захворюваності та  інвалідизації  дітей до 5 років життя. Курс створено як для лікарів, медичних сестер, які працюють в закладах практичної…

Купріяненко Анжела Василівна

Купріяненко Анжела Василівна

Купріяненко Анжела Василівна – магістр за спеціальністю «Сестринська справа», спеціалізації «Акушерська справа, науковий співробітник», магістр за спеціальністю «Педагогіка», викладач терапевтичних дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР, викладач першої кваліфікаційної категорії медичної та соціальної реабілітації, медсестринства в геронтології, геріатрії, та паліативній медицині. Організаційна та методична робота: розробник навчально-методичного забезпечення з дисциплін…

Козирацька Людмила Миколаївна

Козирацька Людмила Миколаївна

Козирацька Людмила Миколаївна – викладач акушерсько-гінекологічних дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. Має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання викладач – методист. Експерт фахової експертизи в центрі тестування НМІ ім. О.О. Богомольця, кафедра підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів інституту післядипломної освіти м. Київ. Розробила робочі навчальні програми…

Симуляційні методи навчання в медичній освіті

Для формування професійної компетентності майбутніх фахівців необхідно в освітньому процесі вищої школи широко застосовувати симуляційні методи навчання. Учасники тренінгу дізнаються, особливості застосування симуляційних методів навчання для ефективного проведення освітнього процесу. Під час тренінгу учасники дізнаються: Які існують симуляційні методи навчання. Як спланувати симуляційні методи навчання від найпростішого до складного. Як…

Skip to toolbar