Академія інноваційного розвитку освіти

Експериментальна робота в Україні

Сучасна філософія освіти і нова стратегія реформування освітньої сфери вимагають принципово нових наукових досліджень, обґрунтованого і послідовного запровадження нових науково-педагогічних технологій, раціональних та ефективних підходів до організації наукової та інноваційної діяльності в освіті. Розвиток системи освіти у зазначеному напрямі ґрунтується на

Про науково-педагогічний проект

1. Загальні положення. Науково-педагогічний проект (далі – Проект) –- пакет документів, що визначає послідовність усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних)  щодо створення  і реалізації інноваційного освітнього продукту  (або) інноваційної освітньої технології.

Skip to toolbar