Академія інноваційного розвитку освіти
Фізичний розвиток дошкільників: традиції та інновації

Фізичний розвиток дошкільників: традиції та інновації

Актуальність: Актуальність програми зумовлена специфікою організації освітнього процесу та новими умовами, що висувають соціальні процеси в суспільстві до педагогів. Фізичне виховання розвиває навички, знання, цінності та установки, необхідні для формування і ведення активного та здорового способу життя, а також формування в дітей впевненості та компетентності у вирішенні завдань, як окремих…

Педагогіка партнерства в освітньому середовищі: мейкерство і педагогічні технології

Педагогіка партнерства в освітньому середовищі: мейкерство і педагогічні технології

Актуальність: Трансформація інституту сім’ї та кардинальне реформування системи освіти в останні десятиліття призвели до зміни характеру взаємовідносин головних суб’єктів виховання дітей: сім’ї та закладу дошкільної освіти. З точки зору сучасних концепцій основна мета виховання полягає у створенні умов для особистісного розвитку дитини. З боку сім’ї досягнення цієї мети можливо через…

Як розвивати креативність у собі та дітей дошкільного віку

Як розвивати креативність у собі та дітей дошкільного віку

Актуальність програми вебінару зумовлена специфікою організації освітнього процесу та новими умовами, що висувають соціальні процеси в суспільстві до педагогів. Творчість можна визначити як процес створення оригінальних ідей та використання абстрактного мислення для пошуку рішень проблем. Креативність у дітей можна виміряти за допомогою ідеальної плавності – кількості та різноманітності рішень, передбачених…

Соціально-психологічні чинники та профілактика булінгу

Вебінар  “Соціально-психологічні чинники та профілактика булінгу“ Розробниці освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: Педько Олена Валентинівна, доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, Трухан Оксана Вячеславівна, кандидат психологічних наук Мета курсу: Розширення розуміння соціально-психологічних чинників феномену булінгу. Формування готовності педагогічних працівників: здійснювати його профілактику, запобігати проявам насильства й приниження у будь-яких видах…

Основи емоційно-етичної компетентності вчителя

Вебінар  “Основи емоційно-етичної компетентності вчителя“ Розробниці освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: Педько Олена Валентинівна, доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, Трухан Оксана Вячеславівна, кандидат психологічних наук Програму курсу «Основи емоційно-етичної компетентності вчителя» побудовано із урахуванням сучасних психолого-педагогічних досліджень щодо соціальної взаємодії в освітньому просторі. Програма вебінару орієнтована на розвиток трудової…

Skip to toolbar