Академія інноваційного розвитку освіти

Як розвивати креативність у собі та дітей дошкільного віку

Як розвивати креативність у собі та дітей дошкільного віку

Актуальність програми вебінару зумовлена специфікою організації освітнього процесу та новими умовами, що висувають соціальні процеси в суспільстві до педагогів. Творчість можна визначити як процес створення оригінальних ідей та використання абстрактного мислення для пошуку рішень проблем. Креативність у дітей можна виміряти за допомогою ідеальної плавності – кількості та різноманітності рішень, передбачених у відповідь на особливу підказку. Наприклад, діти, з якими провели мозковий штурм якомога більше знайдуть способів наповнити склянку води, беруть участь у вправі з ідеальною плавністю. Ідеальна плавність є основою для творчого вирішення проблем – навичок, необхідних для навчального успіху дітей шкільного віку, а дослідження показують, що дошкільнята особливо сприйнятливі до творчого розвитку.

Мета програми вебінару: Аналіз розвитку креативності педагога та дитини дошкільного віку.

Освітні завдання програми: розвивати уміння аналізувати теортетико-практичні аспекти щодо креативного розвитку педагога та дитини дошкільного віку; створювати умови для креативного розвитку педагога та дитини дошкільного віку.

Навчальні заняття за програмою проходять у формі тренінгів/вебінарів.

Навчально-методичне забезпечення програми представлено авторськими відеоматеріалами та навчальною літературою.

Програма складається з одного вебінару, який розраховано на 3 академічні години. Навчання педагогів відбувається за планом у вебінарній кімнаті на платформі Zoom.

Цільова група: методисти, науковці, психологи, тьютори, вихователі, вчителі, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

 Програмні результати навчання:

Знання:

 • Теоретичні знання про креативний розвиток педагога та дитини дошкільного віку
 • Знання про розвиток творчої особистості

Уміння (навички):

Практичні навички щодо того як розвивати креативність педагога та дитини; активну уяву та просування навичок, важливих для їх соціального, психічного та фізичного розвитку; які потрібні умови для креативного розвитку  педагога та дитини дошкільного віку

Установки до:

 • інноваційності
 • творчості
 • креативності
 • професійного самовдосконалення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Особливості розвитку креативності педагога
 2. Особливості розвитку креативності дітей дошкільного віку
 3. Методичний арсенал практиків для вивчення креативності дошкільнят
 4. Умови для креативного розвитку педагога та дитини
 5. Практичні вправи

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн

Документи ТОВ «Академія Інноваційного розвитку освіти» (сертифікати, свідоцтва тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, зараховуються у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.


Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND    

Skip to toolbar