Оцінювання вихованості учнів як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Ми живемо у час глобальних суспільних змін, глибокого осмислення життя. Сьогодні спостерігається яскраво виражена відсутність високих життєвих ідеалів. Тому особливої актуальності набуває завдання виховати молоде покоління на засадах моральності й духовності, бо «…у кожної людини чи навіть народу, що не наділений належною мірою ідеалізмом, як правило, відсутні й життєві орієнтири … Continue reading Оцінювання вихованості учнів як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти