Конструювання: від гри до творчого розвитку дитини

Актуальність програми зумовлена специфікою організації освітнього процесу та новими умовами, що висувають соціальні процеси в суспільстві до педагогів. Значні можливості для розвитку творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку містить і конструювання – продуктивна діяльність дошкільників, спрямована на отримання з окремих частин єдиного певного продукту (конструкцій і моделей з будівельного … Continue reading Конструювання: від гри до творчого розвитку дитини